Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

08.05.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 08.05.2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2009. gada 8. maija sēdē konstatēja, ka Aldis Taurītis ir pārkāpis Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības, jo likumā noteiktajā kārtībā neiesniedza paziņojumus par savas netiešā veidā iegūtās līdzdalības īpatsvara palielināšanu un pēc tam samazināšanu AS “Latvijas Zoovetapgāde” pamatkapitālā, kā arī atbilstoši likuma prasībām neizteica citiem AS “Latvijas Zoovetapgāde” akcionāriem adresētu obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. Tādējādi citi akcionāri likumā noteiktajā kārtībā nesaņēma informāciju par Alda Taurīša līdzdalības iegūšanu šajā akciju sabiedrībā tādā apmērā, kas deva iespēju viņam realizēt kontroli pār akciju sabiedrības darbību laika periodā no 06.01.2009. līdz 03.03.2009., t.i., trīs mēnešu ilgumā.

Padome nolēma uzlikt Aldim Taurītim soda naudu 6 000 (seši tūkstoši) latu apmērā par minētajiem pārkāpumiem.

Šāds lēmums pārējiem AS “Latvijas Zoovetapgāde” akcionāriem atvieglos iespējas tiesas ceļā prasīt zaudējumu atlīdzību, ja tie uzskatīs, ka tiem tādi radušies Alda Taurīša likumā noteiktajā kārtībā neiesniegtās informācijas par savas līdzdalības iegūšanu un vēlāk zaudēšanu AS “Latvijas Zoovetapgāde” pamatkapitālā un neizteiktā obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma dēļ.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2009. gada 15. maijā plkst. 10:00.

Ieva Upleja 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Priekšsēdētājas biroja padomniece
sabiedrisko attiecību jautājumos
tālr.: 6777 4807
e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm