Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

20.03.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 20. 03. 2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2009. gada 20. marta sēdē apstiprināja normatīvos noteikumus “Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu kredītiestādē, apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošināšanas sabiedrībā, regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā pievienojamās informācijas saraksts “, kas turpmāk noteiks iesniedzamo informāciju personām, kuras vēlas iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību kādā no minētajiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem.

Padome apstiprināja arī ” g rozījumus ” Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas un informācijas sniegšanas noteikumos””, lai praksē neveidotos divu veidu tiesiskā regulācija būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai kredītiestādē, šis grozījums paredz izslēgt normas no minētajiem noteikumiem, kuras regulē būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu kredītiestādē .

Padome konstatēja, ka Igors Surkovs ir pārkāpis Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības, jo nav laikus iesniedzis Komisijai paziņojumu par līdzdalības palielināšanu AS “Brīvais vilnis” pamatkapitālā un nav izteicis AS ”Brīvais vilnis” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, kā arī nav paziņojis par līdzdalības samazināšanu AS ”Brīvais vilnis” likumā noteiktajā termiņā , un nolēma uz likt Igoram Surkovam soda naudu 5 000 (pieci tūkstoši) latu apmērā par minētajiem likuma pārkāpumiem. Šāds administratīvais akts atvieglos finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem, tostarp arī pārējiem AS “Brīvais vilnis” akcionāriem, iespējas tiesas ceļā prasīt atlīdzību par tiem radītajiem zaudējumiem, ja tie uzskatīs, ka tiem tādi radušies Igora Surkova likumā noteiktajā termiņā neiesniegtās informācijas par savas līdzdalības iegūšanu un vēlāk zaudēšanu AS ”Brīvais vilnis” pamatkapitālā un neizteiktā obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma dēļ .

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2009. gada 27. martā plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm