Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

27.02.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 27. 02. 2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2009. gada 27. februāra sēdē nolēma atļaut akciju sabiedrības “Rīgas Miesnieks” akcionāram akciju sabiedrībai ”Rakvere Lihakombinaat” izteikt akciju sabiedrības “Rīgas Miesnieks” akciju atpirkšanas obligāto un galīgo piedāvājumu. Vienas akcijas cena akciju atpirkšanas obligātajā un galīgajā piedāvājumā ir noteikta Ls 17.57.

Padome, izskatījusi IB SIA “AXIO Capital” lūgumu anulēt tās licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai, konstatēja, ka sabiedrības klientiem nav atvērti finanšu instrumentu konti un sabiedrībai pret klientiem, kā arī pret trešajām personām nav saistību, kas izrietētu no ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas, un nolēma anulēt IB SIA “AXIO Capital” 17.08.2007. izsniegto licenci Nr. 06.06.08./218 ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2009. gada 6. martā plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm