Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

13.02.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 13. 02. 2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2009. gada 13. februāra sēdē apstiprināja “Normatīvos noteikumus par privātajā pensiju fondā uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas kārtību”, kā arī grozījumus “Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumos”, papildinot tos ar informācijas atklāšanas prasību par pensiju plāna daļu vērtību un daļu skaitu tiem privātajiem pensiju fondiem, kas uzkrāto papildpensijas kapitālu turpmāk aprēķinās, izmantojot daļu metodi. Minētie noteikumi būs saistoši Latvijas Republikā reģistrētajiem privātajiem pensiju fondiem, aprēķinot pensiju plāna dalībnieka individuālajā kontā uzkrāto papildpensijas kapitālu, jo paredz papildus esošajai ieviest daļu metodi, kas turpmāk ļautu privātajiem pensiju fondiem izvēlēties vienu no noteikumos paredzētajām metodēm dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanai.

Padome apstiprināja Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvos noteikumus, Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvos noteikumus un Pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvos noteikumus, lai nodrošinātu minēto pārskatu atbilstību grozījumiem vairākos normatīvajos aktos, kā arī saistībā ar Pārapdrošināšanas likuma pieņemšanu.

Padome, analizējot Vladimira Zļenko sniegto paziņojumu par viņa netieša veida līdzdalības zaudēšanu AS ”Brīvais vilnis”, konstatēja, ka Vladimirs Zļenko, 09.07.2008. pārdodot sev piederošo kompāniju Finance and Trade Group LLC, zaudēja savu netiešā veidā iegūtās līdzdalības īpatsvaru AS “Brīvais vilnis” zem 30 procentiem, un tādējādi Vladimiram Zļenko ne vēlāk kā 15.07.2008. bija jāpaziņo Komisijai un akciju sabiedrībai par netiešā veidā iegūtās līdzdalības īpatsvara zaudēšanu. Taču Vladimirs Zļenko, iesniedzot minēto paziņojumu 30.10.2008., nav rīkojies atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām, un padome nolēma izteikt Vladimiram Zļenko brīdinājumu par minēto likuma pārkāpumu.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2009. gada 20. februārī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm