Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

09.01.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 09. 01 2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2009. gada 9. janvāra sēdē konstatēja, ka AS ”Strenču mežrūpniecības saimniecība” no SIA ”Pata AB” saņemtos paziņojumus par faktu, ka SIA ”Pata AB” ir ieguvusi līdzdalību AS ”Strenču mežrūpniecības saimniecība” vairāk nekā 50 procentu apmērā, Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā termiņā nepublicēja Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā, kā arī k onstatēja, ka AS ”Strenču mežrūpniecības saimniecība” no SIA ”Pata AB” saņemto precizēto paziņojumu nav iesniegusi AS ”Rīgas Fondu birža” tās noteikumu ”Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” noteiktajā kārtībā, tādējādi neizpildot Finanšu instrumentu tirgus likumu, un nolēma publicēt Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā SIA ”Pata AB” paziņojumu par tās iegūto līdzdalību AS ”Strenču mežrūpniecības saimniecība” pamatkapitālā vairāk nekā 50 procentu apmērā, ietverot arī atsauci uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu. ” Par AS ”Strenču mežrūpniecības saimniecība” akcionāra SIA ”Pata AB” Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.1 panta pirmās daļas 1. un 3. punkta un otrās daļas 1. punkta pārkāpumu paziņojuma par līdzdalības iegūšanu vairāk nekā 50 procentu apmērā sniegšanā”.

Padome nolēma atļaut akciju sabiedrības “Baloži” akcionāram akciju sabiedrībai ”Pindstrup Mosebrug A/S” izteikt AS “Baloži” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. Vienas akcijas cena obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā ir noteikta Ls 2.38.

Padome, izskatot “Evli Securities IBS” AS iesniegumu ar lūgumu anulēt tās licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai, konstatēja, ka saskaņā ar starp “Evli Securities IBS” AS, Evli Securities AS un FMI AB Evli Securities (Lietuva) noslēgtā Reorganizācijas līguma 5.1. punktu pievienojamās sabiedrības (“Evli Securities IBS” AS) aktīvi, tiesības un saistības tiek nodotas iegūstošajai sabiedrībai (Evli Securities AS) un klienti par minēto sabiedrību apvienošanu un tiesību un saistību nodošanu ir informēti, nolēma anulēt “Evli Securities IBS” AS izsniegto licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2009. gada 16. janvārī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm