Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

02.05.2012
  • Sadaļa:

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) padome sestdien, 2012. gada 28. aprīļa sēdē nolēma apstiprināt jaunus “Normatīvos noteikumus par kārtību, kādā ziņojama informācija par darījumiem ar finanšu instrumentiem”. Apstiprinātie noteikumi nosaka, par kādiem darījumiem un ar kādiem finanšu instrumentiem ir jāziņo, kāda informācija un kādā formātā par katru darījumu jāziņo, kā arī tie nosaka ziņojumu nosūtīšanas kārtību un Darījumu ziņošanas sistēmas lietošanas pamatprincipus. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 16.11.2007. normatīvie noteikumi “Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā ziņojama informācija par darījumiem ar Eiropas Ekonomikas zonas valstu regulētajos tirgos iekļautajiem finanšu instrumentiem”. Jaunie Noteikumi tāpat kā iepriekšējie būs saistoši personām, kuras Latvijas Republikā sniedz ieguldījumu pakalpojumus.

Komisijas padome sēdē konstatēja, ka Kirovs Lipmans Finanšu instrumentu tirgus likuma 61. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā savlaicīgi nepaziņoja par faktu, ka Kirova Lipmana līdzdalības apmērs AS ”Liepājas metalurgs” 26.04.2011. pārsniedza 20 procentus. 26.04.2011. Kirova Lipmana līdzdalības apmērs AS ”Liepājas metalurgs”, iegūstot iespēju izmantot no 3 420 213 AS ”Liepājas metalurgs” akcijām izrietošās balsstiesības, sasniedza 20.14 procentus. Paziņojumu par līdzdalības iegūšanu 20.14 procentu apmērā Kirovs Lipmans iesniedza tikai 2012.gada janvārī. Komisijas padome nolēma piemērot Kirovam Lipmanam soda naudu 1500 latu apmērā par šo likuma pārkāpumu.

Komisijas padome nolēma atļaut ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrībai “Finasta Asset Management” sākt atvērtā ieguldījumu fonda “Finasta Akciju fonds” likvidāciju.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

 

 

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm