Par FKTK mājas lapas KLIENTU SKOLA atvēršanu

01.03.2011
  • Sadaļa:

Rīgā 01.03.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par FKTK mājas lapas KLIENTU SKOLA atvēršanu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) šodien ir atvērusi jaunu mājas lapu internetā KLIENTU SKOLA, kurā ikviens interesents – esošais vai topošais kāda pakalpojuma lietotājs finanšu un kapitāla tirgū, ir aicināts iepazīties ar plašāk izmantojamo finanšu produktu izziņas materiāliem jeb aprakstiem.

Komisijas biroja vadītāja Anna Dravniece: “Aicinām ikvienu pirms lēmuma pieņemšanas par kāda pakalpojuma izmantošanu Latvijā atvērt jauno mājas lapu un iepazīties ar mūsu sagatavotajiem izglītojošajiem materiāliem, jo īpaši ar būtiskāko risku aprakstiem populārākajiem finanšu pakalpojumiem.”

KLIENTU SKOLA veidota tā lai visiem kāda jauna finanšu pakalpojuma ņēmējiem sniegtu pamatzināšanas par pakalpojuma būtību un palīdzētu izvērtēt iespējamos nākotnes riskus un savu gatavību tos uzņemties. Šī informācija atrodama mājas lapas sadaļā – Kas Tev jāzina par finanšu pakalpojumu būtību?.

Mājas lapā viegli uztveramā formā ir izskaidroti arī finanšu sektora uzraudzības pamatprincipi, noguldījumu garantiju sistēmas, Apdrošināto aizsardzības fonda un ieguldītāju aizsardzības būtība, un katras sektoru uzraugošās iestādes kompetences ietvari, pie kurām nepieciešamības gadījumā varētu vērsties klienti, attiecīgi veidojot sadaļas – Kas ir uzraugošās institūcijas?, Kas Tevi aizsargā? un Pie kā Tev vērsties?.

Tāpat mājas lapā tiek nodrošināta interaktīva iespēja rakstīt Komisijai un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Informācija mājas lapā KLIENTU SKOLA tiks regulāri atjaunināta un nepieciešamības gadījumā arī papildināta ar būtiskāko finanšu pakalpojumu aprakstiem. Saite uz mājas lapu KLIENTU SKOLA: www.klientuskola.lv.

Komisijas biroja vadītāja Anna Dravniece: “Klientu izglītošanas vietne tika izveidota ar mērķi sniegt objektīvu un skaidri saprotamu informāciju par dažādu finanšu produktu īpatnībām un to specifiskajiem riskiem. Šobrīd gan globālā, gan vietējā mērogā notiek intensīvs darbs, lai pastiprinātu klientu aizsardzību, attīstot finanšu izglītības metodes.”

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste.
tālr.:67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm