Par FKTK priekšsēdētājas I. Krūmanes tikšanos ar starptautisko auditorfirmu pārstāvjiem

24.11.2010
  • Sadaļa:

Rīgā 24.11.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par FKTK priekšsēdētājas I. Krūmanes tikšanos ar starptautisko auditorfirmu pārstāvjiem

Šodien 24. novembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) priekšsēdētājas Irēna Krūmanes vadībā notika tikšanās ar lielāko Latvijā pārstāvēto starptautisko auditorfirmu, kuras veic banku un apdrošināšanas sabiedrību finanšu pārskatu pārbaudes, pārstāvjiem.

Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par starptautisko finanšu pārskatu standartu apstiprināšanas procesa attīstību Eiropas Savienībā. FKTK priekšsēdētāja  I. Krūmane iepazīstināja auditorfirmu pārstāvjus ar FKTK prognozēm par standartu projektos iekļauto nosacījumu ietekmi uz uzkrājumu veidošanas apjomu banku sektorā, kā arī tika apspriesta Bāzeles Banku uzraudzības komitejas konsultatīvajā dokumentā (Bāzele III) iekļauto prasību ietekme uz Latvijas banku sektoru. FKTK un auditorfirmu pārstāvji izteica viedokļus par banku izsniegto kredītu atgūstamības izvērtējumos vērā ņemtajām aplēsēm un to pamatotību, kā arī par citiem ar normatīvo aktu piemērošanu saistītiem jautājumiem. Tāpat auditorfirmu pārstāvji tika iepazīstināti ar jaunākajiem FKTK izdotajiem normatīvajiem noteikumiem, kā arī tika pārrunātas Latvijas banku un apdrošināšanas sektora turpmākās attīstības prognozes un citi jautājumi.

Iepriekšējā FKTK tikšanās ar starptautisko auditorfirmu pārstāvjiem pēc FKTK priekšsēdētājas I. Krūmanes iniciatīvas notika 2009. gada novembrī. Arī turpmāk šādas tikšanās tiks organizētas reizi gadā.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm