Par grozījumiem “Informācijas atklāšanas noteikumos”

13.11.2010
  • Sadaļa:

Rīgā, 13.11.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par grozījumiem “Informācijas atklāšanas noteikumos”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2010. gada 13. novembra sēdē apstiprināja grozījumus “Informācijas atklāšanas noteikumos”, kas ir saistoši bankām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir jāievēro kapitāla pietiekamību regulējošās prasības.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja Anna Dravniece: “Noteikumi ir papildināti ar prasību publiskot informāciju par atalgojuma politiku un praksi, vienlaikus izslēdzot šo prasību no Komisijas 21.12.2009. normatīvajiem noteikumiem “Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem” attiecīgajiem punktiem (šajos noteikumos tiek veikti attiecīgi grozījumi, kas paredz visām iestādēm, kurām tie saistoši, atklāt informāciju par to atalgojuma politiku un praksi saskaņā ar attiecīgo punktu prasībām apstiprinātajos grozījumos “Informācijas atklāšanas noteikumos”). Turklāt papildus iekļauta prasība publiskot informāciju par iestādes izmaksātās atlīdzības apmēru darba tiesisko attiecību sākšanas un darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā, kā arī piešķirtās atlīdzības apmēru par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.”

Ar šiem grozījumiem tiek noteikta arī prasība izstrādāt un apstiprināt politiku un procedūru, kas nosaka vērtēšanas kārtību par to, kā publiskotā informācija vispusīgi atklāj tirgus dalībniekiem informāciju par iestādes riska profilu, un vai ir nepieciešamība publiskot papildu informāciju tai informācijai, kas ir noteikta šajos normatīvajos noteikumos.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja

galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr: 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm