Par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rādītājiem 2011. gada 4. ceturksnī

20.03.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 20.03.2012.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rādītājiem 2011. gada 4. ceturksnī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir sagatavojusi informāciju par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2011. gada 4. ceturksnī.

2011.gadā ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nopelnīja 3.7 milj. latu, kas ir par 17.9% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Peļņas samazinājumu galvenokārt ietekmēja administratīvo izdevumu pieaugums (+7.8%).

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību aktīvi gada laikā pieauga par 4.8% (4. ceturkšņa laikā – par 10.6%), sasniedzot 20.7 milj. latu 2011. gada beigās.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldīšanā esošo ieguldījumu fondu aktīvi gada laikā auguši par 15.1%, tomēr 4. ceturkšņa laikā tie saruka par 3% un ceturkšņa beigās bija 237 milj. latu.

2011.gadā vairāki notikumi, galvenokārt eirozonas parādu krīzes saasināšanās un ASV kredītreitinga pazeminājums satricināja finanšu tirgus, kā rezultātā atvērto fondu aktīvi gada laikā saruka par 14,1%, sasniedzot 128.5 miljonus latu gada beigās.

Savukārt vienai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai aktīvi reģistrējot jaunus slēgtos fondus, slēgto fondu aktīvi gada laikā pieauga gandrīz divas reizes (par 93%), sasniedzot 108.5 miljonus latu 2011.gada beigās.

Atvērtie obligāciju fondi un naudas tirgus fondi* līdzekļus galvenokārt ieguldīja Latvijā – gada beigās Latvijā ieguldīto līdzekļu apmērs sasniedza 67.4 milj. latu jeb 62.1% no to kopējā ieguldījumu portfeļa. 8.5% no šo fondu portfelī turētajiem finanšu instrumentiem bija izvietoti pārējās Eiropas Savienības valstīs, kā arī 12.8% – Krievijā, 9.9% – pārējās NVS valstīs un 6.7% – pārējo valstu emitentu finanšu instrumentos. 2011. gada beigās vidējais 3 mēnešu ienesīgums** atvērtajiem obligāciju fondiem un naudas tirgus fondiem bija 3.5%, turklāt visiem šiem fondiem tas bija pozitīvs, savukārt vidējais 12 mēnešu ienesīgums bija mīnus 0.9%, tomēr septiņiem fondiem tas bija pozitīvs.

Atvērtie jauktie fondi* gandrīz 90% no līdzekļiem ieguldīja ES valstīs (42,5% no portfeļa ieguldīti Latvijā, ir vērā ņemamas ekspozīcijas pret Luksemburgu (13,6% no portfeļa), Franciju (13% no portfeļa) un Īriju (10,8% no portfeļa)), savukārt 9,4% no jaukto fondu portfeļa veido ekspozīcija pret Krieviju. Vidējais 3 mēnešu ienesīgums atvērtajiem jauktajiem fondiem 2011. gada 31. decembrī bija 2.9%, turklāt visiem šiem fondiem, izņemot vienu, tas bija pozitīvs, savukārt vidējais 12 mēnešu ienesīgums bija mīnus 6.4% un bija negatīvs visiem šiem fondiem.

Atvērtie akciju fondi* 2011. gada beigās līdzekļus galvenokārt bija ieguldījuši NVS valstīs (43.4% no kopējiem ieguldījumiem). Aptuveni trešdaļu no to kopējā ieguldījumu portfeļa veido ieguldījumi Krievijā (33.6%), aptuveni vienu ceturto daļu (24.8%) – ieguldījumi ASV, savukārt Eiropas savienības valstīs ieguldīti 30.4%, t.sk. Latvijā – 18.2%. 4.ceturkšņa laikā atvērtie akciju fondi atguvās pēc krasā krituma iepriekšējā ceturksnī, tomēr tas tikai nedaudz kompensēja iepriekšējā ceturkšņa zaudējumus. 2011. gada beigās vidējais 3 mēnešu ienesīgums atvērtajiem akciju fondiem bija 4.7%, turklāt visiem fondiem, izņemot divus, tas bija pozitīvs, savukārt vidējais 12 mēnešu ienesīgums bija mīnus 16.2% un bija negatīvs visiem, izņemot vienu, atvērtajiem akciju fondiem, ko visvairāk ietekmēja Krievijas akciju tirgus negatīvās tendences 2011.gadā (gada laikā RTS indekss saruka par 22%, MICEX –par 16.9%).

Lielākā daļa slēgto fondu līdzekļu ir ieguldīti Latvijā (62%), taču gada laikā to ieguldījumu īpatsvars Latvijā ir sarucis (2010.gada beigās tas bija 89%).

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/”.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

* Ieguldījumu fondu sadalījums atbilst Latvijas Bankas mājas lapā publicētajam ieguldījumu fondu sadalījumam pēc ieguldījumu politikas: http://www.bank.lv/statistika/mfi-un-citu-finansu-starpnieku-saraksti/latvijas-republikas-ieguldijumu-fondu-saraksts.
** Ienesīgums aprēķināts kā fonda ieguldījumu apliecības vērtības izmaiņas pārskata perioda laikā attiecība pret fonda ieguldījumu apliecības vērtību pārskata perioda sākumā, izsakot to procentos.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm