Par ilgstošiem Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumiem AS “Latvijas Zoovetapgāde” izslēgs no biržas

16.07.2014
  • Sadaļa:
Konstatējot vairākus un ilgstošus Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) pārkāpumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome šodien pieņēma lēmumu izslēgt AS “Latvijas Zoovetapgāde” akcijas no regulētā tirgus – AS ”NASDAQ OMX Riga” (Birža) Otrā saraksta.

Šāds lēmums ir pieņemts, jo AS “Latvijas Zoovetapgāde” ilgstoši nav ievērojusi FITL prasības par revidētu gada pārskatu publicēšanu, tādējādi savlaicīgi nenodrošinot ieguldītājiem ticamu finanšu informāciju par uzņēmumu. Līdz lēmuma pieņemšanas dienai joprojām nav publiskoti revidētie 2011., 2012., un 2013. gada pārskati un starpperiodu pārskats par 2014. gada trīs mēnešiem. Papildus konstatēts, ka tirgus dalībnieks likumā noteiktajā termiņā un kārtībā nav atklājis informāciju par vairākiem būtiskiem notikumiem, t.sk. šķīrējtiesā un tiesā celtajām prasībām pret viņu, tiesas pieņemtajiem lēmumiem, izmaiņām akciju sabiedrības padomē u.c. Arī pēc vairākiem FKTK pieprasījumiem pienācīga informācija ne ieguldītājiem, ne uzraugam netika nodrošināta.

Ņemot vērā minēto, FKTK padome secināja, ka AS ”Latvijas Zoovetapgāde” kā emitenta rīcība apdraud ieguldītāju intereses, kas savlaicīgi nesaņem būtisku informāciju par tirgus dalībnieka ekonomisko un juridisko stāvokli, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus par uzņēmuma akciju iegādi vai atsavināšanu. Turklāt, arī iepriekš AS “Latvijas Zoovetapgāde” vairākkārt pārkāpusi likuma normas, par ko saņēma gan brīdinājumus, gan soda naudu. Tāpēc, izvērtējot soda samērīgumu un atbilstību situācijai, t.sk. sabiedrības finansiālo stāvokli, FKTK padome pieņēma lēmumu izslēgt AS “Latvijas Zoovetapgāde” akcijas no Biržas.

Šodien FKTK jau sazinājusies ar Biržu, lūdzot veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu minētā FKTK lēmuma izpildi un nekavējoties izslēgtu tirgus dalībnieka akcijas no Biržas.

Kas jāzina AS ”Latvijas Zoovetapgāde” akcionāriem:

Lai aizsargātu esošo akcionāru intereses, gadījumos, kad tirgus dalībnieka akcijas tiek izslēgtas no regulētā tirgus, FITL paredz, ka akciju sabiedrībai viena mēneša laikā ir jāsasauc akcionāru sapulce un jālemj par turpmāko rīcību. Ja akcionāru sapulce lemj par palikšanu regulētājā tirgū, tad sabiedrībai jānodrošina visu konstatēto trūkumu novēršana un pēc tam likumā noteiktajā kārtībā jāatjauno akciju iekļaušana Biržā. Savukārt, ja akcionāru sapulce lemj par akciju izņemšanu no regulētā tirgus, tiem akcionāriem, kas nobalsoja par tāda lēmuma pieņemšanu, ir jāizsaka obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums pārējiem akcionāriem.

Turpmākai informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm