Par kvalitātes vadības sistēmas sertifikāta ISO 9001:2008 iegūšanu

07.05.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 07.05. 2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par kvalitātes vadības sistēmas sertifikāta ISO 9001:2008 iegūšanu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) arī šogad ir saņēmusi kvalitātes vadības sistēmas atbilstības novērtējumu ISO standartam. Šodien, 7. maijā sertifikāts, kas apliecina Komisijas kvalitātes vadības sistēmas atbilstību jaunajam – ISO 9001:2008 standartam, tika nodots Komisijas priekšsēdētājai Irēnai Krūmanei. Sertifikātu pasniedza sertifikācijas organizācijas Bureau Veritas Certification vadītāja Iveta Lazdiņa.

Saņemtais sertifikāts Komisijas klientiem un sadarbības partneriem apliecina Komisijas ikdienas darbības augsto līmeni sertificētajā darbības sfērā. Sertificētā darbības sfēra – finanšu un kapitāla tirgus un tā dalībnieku darbības regulēšana un pārraudzība.

Komisijas priekšsēdētāja Irēna Krūmane: “Komisija ir apņēmusies arī turpmāk darbu organizēt atbilstoši ISO 9001:2008 standarta prasībām, nodrošinot nepārtrauktu tās darbības pilnveidošanu, kā arī pakalpojumu turpmāku attīstību atbilstoši mūsu klientu interesēm.”

Komisija ir viena no nedaudzajām valsts pārvaldes iestādēm Latvijā, kas ieguvusi ISO sertifikātu. ISO 9001:2008 standarts ir starptautiski atzīts kvalitātes vadības sistēmai noteikto prasību un ieteikumu kopums. Šī ir jau trešā reize, kad Komisijai, izvērtējot tās kvalitātes vadības sistēmas atbilstību sertifikācijas auditā, tiek piešķirts ISO sertifikāts. Pirmo ISO sertifikātu Komisija saņēma 2003. gada 7. maijā.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm