Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2008. gada decembrī

27.01.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 27. 01. 2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2008. gada decembrī

Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) apkopotajiem banku mēneša bilances pārskatu operatīvajiem datiem 2008. gadu Latvijas bankas kopumā ir beigušas ar peļņu, nopelnot 78 miljonus latu. Tomēr 2008. gadā ir ievērojami mazinājusies Latvijas banku pelnītspēja, jo peļņa ir bijusi par 79% jeb 294 miljoniem latu mazāka nekā iepriekšējā gadā.

2008. gada laikā kopumā Latvijas banku aktīvu apjoms ir palielinājies par 6% jeb 1.3 miljardiem latu. Decembrī, salīdzinot ar novembri, Latvijas banku sektora likviditātes rādītājs ir nedaudz palielinājies līdz 52.8% (novembrī šis rādītājs bija 48.7%) un kapitāla pietiekamība vidēji bijusi ap 11.8% (normatīvs 8%).

Piesaistīto noguldījumu apjoms decembrī Latvijas bankās palielinājās par 0.5% jeb par 46 miljoniem latu. Iepriekšējo piecu gadu laikā noguldījumu apmērs Latvijas bankās auga ik gadu vidēji par 21% – 37%, bet kopš 2008. gada rudens ir vērojamas tendences noguldījumu kopējam apmēram samazināties. Ja 2008. gada pirmajos astoņos mēnešos bija vērojams neliels noguldījumu apmēra pieaugums, tad septembrī un oktobrī noguldījumi samazinājās, savukārt novembrī un decembrī noguldījumu apmērs bankās atkal nedaudz palielinājās, tādējādi kopējam noguldījumu atlikumam banku sektorā 2008. gada beigās sasniedzot 9.8 miljardus latu jeb par 4% mazāk nekā 2007. gada beigās.

Izsniegto kredītu kopējais atlikums decembrī turpināja samazināties par 1.1% jeb 182 miljoniem latu (novembrī šis rādītājs bija – 0.1%). Būtiskas izmaiņas 2008. gadā ir bijušas privātuzņēmumiem izsniegto kredītu apmēra (13.1%) pieauguma proporcijā attiecībā pret mājsaimniecību kreditēšanas pieaugumu (7.0%). Laikā no 2003. – 2006. gadam mājsaimniecību kreditēšanas tempi par 25% – 42% apsteidza privātuzņēmumu kreditēšanas tempus un tikai 2007. gadā tie gandrīz izlīdzinājās (attiecīgi 39.5% un 41%). Šīs izmaiņas ir atbilstošas ekonomiskajai situācijai (augsta inflācija, bezdarbs, IKP kritums) un rāda mājsaimniecību maksātspējas mazināšanos, kas ierobežo arī iespējas saņemt kredītus.

Decembrī būtiski palielinājušies banku izveidotie uzkrājumi nedrošiem kredītiem (par 77% jeb 150 milj. Ls) gada beigās sasniedzot 345 milj. Ls, tādējādi 2008. gada beigās banku nedrošajiem parādiem izveidoto uzkrājumu apmērs, salīdzinot ar 2007. gada beigām, ir audzis četrkārtīgi, t.i. par 314% jeb 262 milj. Ls. Atbilstoši Komisijas prognozēm gada beigās banku kopējie uzkrājumi nedrošajiem kredītiem ir 2.1% no kredītportfeļa (novembrī tie bija 1.2%), tādējādi mēneša laikā banku veidotie uzkrājumi nedrošiem kredītiem ir auguši par 0.9 procentu punktiem. Kopumā kredītu ar maksājumu kavējumiem daļa kopējos kredītos pieaugusi no 6.8% 2007. gada beigās līdz 15% 2008. gada beigās.

Latvijas banku bilances pārskatu operatīvo kopsavilkumu par decembri iespējams apskatīt Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/Mēneša pārskati.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm