Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2009. gada 4. ceturksnī

22.01.2010
  • Sadaļa:

Rīgā 22.01.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2009. gada 4. ceturksnī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem 2009. gada decembra beigās.

Visu Latvijas banku darbības rādītāji ceturtajā ceturksnī ir bijuši atbilstoši normatīvu prasībām – banku sektora likviditātes rādītājs bija palielinājies un decembra beigās sasniedza 62.8% (novembra beigās – 51.8%). Banku sektora kapitāla pietiekamības rādītājs, bankām turpinot kapitāla palielināšanu, arī decembrī palielinājās un saglabājās augsts – decembra beigās tas bija 14.6% (novembra beigās – 13.6%). 2009. gada laikā kapitālu palielinājušas 13 Latvijas bankas kopumā par 998.2 miljoniem latu, t.sk. pamatkapitālu par 728.2 miljoniem latu, subordinēto kapitālu par 221.7 miljoniem latu un rezerves kapitālu par 48.3 miljoniem latu.

Jau trešo mēnesi pēc kārtas banku sektora piesaistīto noguldījumu kopējais apmērs ir palielinājies, t.i. decembrī par 4.7% jeb 426 miljoniem latu (novembrī par 0.8% jeb 71 miljonu latu, oktobrī par 0.5% jeb 48 miljoniem latu) t.sk. rezidentu noguldījumu apmērs decembrī ir palielinājies par 3.4% jeb 196 miljoniem latu un nerezidentu noguldījumu apmērs – par 6.8% jeb 230 miljoniem latu. Decembra beigās noguldījumu apmērs Latvijas banku sektorā sasniedza 9.6 miljardus latu.

Latvijas banku aktīvi decembrī ir palielinājušies par 1.2% jeb 267 miljoniem latu un decembra beigās tie sasniedza 21.7 miljardus latu. Banku sektora kopējais kredītportfelis decembrī saruka par 0.7% un decembra beigās sasniedza 15.4 miljardus latu, t.sk. rezidentu uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums samazinājies nedaudz straujāk nekā rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums, t.i. attiecīgi par -1,5% un -0.6%, tomēr vienpadsmit Latvijas banku un divu ārvalstu banku filiāļu kredītportfeļi decembrī palielinājušies kopumā par 37 miljoniem latu (ar kopējo tirgus daļu banku sektora kredītportfelī 12.4%).

2009. gada decembrī, pirmo reizi kopš 2008. gada rudens, palielinājies kredītu bez maksājumu kavējuma atlikums un gada beigās sasniedza 11.5 miljardus latu jeb 74.5% no banku sektora kredītportfeļa (novembra beigās – 72.6%). Kredītu ar maksājumu kavējumu kopējais apmērs decembrī samazinājies par 7.5% un gada beigās sasniedza 3.9 miljardus latu jeb 25.5% no banku kopējā kredītportfeļa, t.sk. kredītu ar maksājumu kavējumu virs 90 dienām apmērs decembrī palielinājās par 3.2%, un to īpatsvars banku kredītportfelī gada beigās sasniedza 16.4% (novembra beigās – 15.8%). Kredītos ar maksājumu kavējumu virs 90 dienām lielākais īpatsvars bija rezidentu mājsaimniecībām izsniegtajiem kredītiem mājokļa iegādei (29.4%) un rezidentu uzņēmumiem operācijām ar nekustamo īpašumu izsniegtajiem kredītiem (29.1%).

2009. gadā banku uzmanībai fokusējoties uz darbu ar grūtībās nonākušajiem klientiem palielinājās pārstrukturēto kredītu apjoms un decembra beigās sasniedza 2.5 miljardus latu (t.sk. juridiskām personām – 1.7 miljardus latu, fiziskām – 785 miljonus latu) jeb 16.3% no kopējā banku kredītportfeļa (septembra beigās – 15.8%). Turpinot samazināties klientu maksātspējai, palielinās atgūšanas procesā esošo kredītu apjoms un decembra beigās sasniedza 1.5 miljardus latu (t.sk. juridiskām personām – 759 milj. latu, fiziskām – 703 milj. latu) jeb 9.5% no kopējā banku kredītportfeļa (septembra beigās – 8%). Līdzīgi kā iepriekšējā ceturksnī arī decembra beigās lielākā daļa no pārstrukturēto un atgūšanas procesā esošo kredītu apjoma bija nodrošināti ar nekustamo īpašumu, t.i. attiecīgi 81.4% un 88.5%.

Banku uzkrājumi nedrošajiem parādiem decembrī banku sektorā kopumā pieauga par 0.8% jeb 11 miljoniem latu, sasniedzot 1.4 miljardus latu. Tādējādi izveidoto uzkrājumu apmērs decembra beigās banku sektorā kopumā sasniedza 9.4% no banku kopējā kredītportfeļa (novembrī – 9.3%).

Deviņas Latvijas bankas (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 16.2%) 2009. gadā strādāja ar peļņu un kopā nopelnīja 19.6 miljonus latu, tomēr banku sektors kopumā šo gadu beidza ar 773.4 miljonu latu zaudējumiem – galvenokārt dēļ uzkrājumiem nedrošiem kredītiem. Banku sektora gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem 2009. gadā sasniedza 322 miljonus latu (par 21% mazāk nekā 2008. gadā).

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par decembri iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja
tālr.: 6777 4800, e-pasts: anna.dravniece@fktk.lv

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm