Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2009. gada janvārī

20.02.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 20.02.2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

 

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2009. gada janvārī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir apkopojusi operatīvos datus par Latvijas banku darbības rādītājiem 2009. gada janvārī.

Latvijas bankas 2009. gada janvārī kopumā ir nopelnījušas 8 miljonus latu, kas ir par 19 miljoniem latu jeb par 70% mazāk nekā gadu iepriekš.

2009. gada janvārī mazinoties banku prasību apmēram gan pret Latvijas Banku, gan pret citām monetārajām finanšu institūcijām, Latvijas banku sektora aktīvu apmērs kopumā ir samazinājies par 1%, janvāra beigās sasniedzot gandrīz 23 miljardus latu.

Izsniegto kredītu kopējais atlikums janvārī ir nedaudz palielinājies – par 0.1% (decembrī šis rādītājs bija -1.1%), mēneša beigās banku sektors kopumā kredītos bija izsniedzis 16.6 miljardus latu. Janvārī privātuzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums audzis par 0.6%, savukārt mājsaimniecību kredītportfelis kopumā samazinājies par 0.2%. Janvārī bankas turpināja palielināt izveidotos uzkrājumus nedrošiem kredītiem (par 17% jeb 57 miljoniem latu), un mēneša beigās šo uzkrājumu kopējais apmērs sasniedza 403 miljonus latu (2008. gada beigās šis rādītājs bija 345 milj. latu) jeb 2.4% no kredītportfeļa.

Kopējais noguldījumu atlikums banku sektorā janvāra beigās sasniedza 9.6 miljardus latu, kas ir par 2% mazāk nekā 2008. gada beigās. No kopējā noguldījumu samazinājuma janvārī – 192 miljoniem latu – lielākā daļa jeb 108 miljoni latu bija rezidentu noguldījumi. Ietekme uz šo samazinājumu noteikti bijusi arī valsts smagajai ekonomiskajai situācijai, t.sk. bezdarba pieaugumam, jo pārsvarā samazinājušies noguldījumi uz pieprasījumu un noguldījumu samazinājums skāris aptuveni pusi no visām Latvijas bankām.

Latvijas banku sektora likviditātes rādītājs janvāra beigās bija 48.9%, kas būtiski pārsniedz normatīvu 30%.

Banku sektora vidējais kapitāla pietiekamības rādītājs kopš 2008. gada decembra beigām nav mazinājies, un 2009. gada janvāra beigās tas bija 12.5% (2008. gada decembrī tas bija 11.8%), kas ievērojami pārsniedz likumā noteikto minimumu – 8%.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu operatīvo kopsavilkumu par 2009. gada janvāri pilnā izklāstā iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/Mēneša pārskati.

Agnese Joela

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774808

e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm