Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2010. gada aprīlī

25.05.2010
  • Sadaļa:

Rīgā 25.05.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2010. gada aprīlī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem 2010. gada aprīlī.

Visu Latvijas banku darbības rādītāji aprīlī ir bijuši atbilstoši normatīvu prasībām – banku sektora likviditātes rādītājs ir palielinājies un aprīļa beigās sasniedza 67.3% (marta beigās – 62.8%). Arī banku sektora kapitāla pietiekamības rādītājs ir palielinājies un aprīļa beigās sasniedza 14.5% (marta beigās – 14.2%). Kopš 2010. gada sākuma kapitālu palielinājušas sešas bankas kopumā par 127.6 miljoniem latu un aprīļa beigās banku sektora apmaksātais pamatkapitāls sasniedza 1.7 miljardu latu (tai skaitā – 2009. gada laikā kapitālu palielinājušas 13 Latvijas bankas kopumā par 998.2 miljoniem latu).

Aprīļa beigās noguldījumu apmērs Latvijas banku sektorā sasniedza 10.1 miljardus latu, t.i. par 3.1% jeb 301.8 miljonu latu vairāk nekā marta beigās. Aprīlis ir pirmais mēnesis, kad piesaistīto noguldījumu atlikums banku sektorā ir sasniedzis pirmskrīzes periodu, t.i. 2008. gada septembri, un jau otrais mēnesis pēc kārtas, kad noguldījumu atlikuma gada pieauguma temps ir pozitīvs, t.i. 3.6% (marta beigās – 1.3%). Aprīlī palielinājies gan piesaistīto rezidentu noguldījumu atlikums – par 1.1% jeb 65.2 miljoni latu (t.sk. audzis gan uzņēmumu, gan privātpersonu noguldījumu atlikums), gan piesaistīto nerezidentu noguldījumu atlikums – par 6.6% jeb 236.6 miljoniem latu.

Latvijas banku aktīvi aprīlī palielinājušies par 0.4% jeb 92.8 miljoniem latu un aprīļa beigās sasniedza 21.5 miljardus latu. Banku sektora kopējais kredītportfelis aprīlī saruka par 1.1% jeb 166 miljoniem latu un aprīļa beigās sasniedza 15 miljardus latu, t.sk. rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums samazinājies nedaudz lēnāk nekā rezidentu uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums, t.i. attiecīgi par 0.4% un 0.6%, tajā pašā laikā septiņu Latvijas banku un divu ārvalstu banku filiāļu kredītportfeļi aprīlī ir palielinājušies (ar kopējo tirgus daļu banku sektora kredītportfelī 11.8%).

Aprīļa beigās bez maksājumu kavējuma bija 72.3% no banku izsniegtajiem kredītiem (marta beigās – 72.5%). Aprīlī kredītu ar maksājumu kavējumu, kas pārsniedz 90 dienas, apmērs palielinājās par 1.2%, un to īpatsvars banku kredītportfelī aprīļa beigās sasniedza 18.3% (marta beigās – 17.9%).

Banku uzkrājumi nedrošajiem kredītiem aprīlī banku sektorā kopumā pieauga par 2.3% jeb 35.4 miljoniem latu (martā – par 11.9% jeb 166 miljoniem latu), sasniedzot 1.6 miljardus latu jeb 10.6% no banku kopējā kredītportfeļa (marta beigās – 10.3%).

2010. gada pirmajos četros mēnešos ar peļņu strādāja septiņas Latvijas bankas un viena ārvalstu bankas filiāle (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 12.5%) kopā nopelnot 4.2 miljonus latu, tomēr banku sektora kopējie zaudējumi aprīļa beigās sasniedza 176.5 miljonus latu – galvenokārt izdevumu uzkrājumiem nedrošiem kredītiem dēļ. Banku sektora gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem aprīļa beigās sasniedza 37.9 miljonus latu.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2010. gada aprīli iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja
tālr.: 6777 4800, e-pasts: anna.dravniece@fktk.lv

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 6777 4808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm