Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2010. gada augustā

21.09.2010
  • Sadaļa:

Rīgā 21.09. 2010.
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2010. gada augustā

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku [1] darbības rezultātiem 2010. gada augustā.

Visu Latvijas banku darbības rādītāji augustā ir bijuši atbilstoši normatīvu prasībām un saglabājās augsti, t.i. likviditātes rādītājs augusta beigās sasniedza 65.5% , savukārt banku sektora kapitāla pietiekamības rādītājs palielinājās, un augusta beigās bija 15% (jūlija beigās attiecīgi – 65.4% un 13.8%). Kopš 2010. gada sākuma kapitālu palielinājušas desmit bankas kopumā par 253.3 miljoniem latu, un augusta beigās banku sektora apmaksātais pamatkapitāls sasniedza 1.85 miljardu latu (2009. gada laikā kapitālu palielinājušas 13 Latvijas bankas kopumā par 998.2 miljoniem latu).

2010. gada pirmajos astoņos mēnešos ar peļņu strādāja septiņas Latvijas bankas un divas ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 11.8%) kopā nopelnot 7.1 miljonu latu, tomēr banku sektora kopējie zaudējumi augusta beigās sasniedza 299.2 miljonus latu, t.i. par 34.3% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad zaudējumi sasniedza 455.4 miljonus latu. Tas ļauj prognozēt, ka arī kopējie banku sektora zaudējumi šogad kopumā varētu būt ap 500 milj. latu, t.i. aptuveni par trešdaļu mazāki nekā 2009. gadā, kad tie sasniedza 773.4 milj. latu. Banku sektora gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem augusta beigās sasniedza 96 miljonus latu.

Augusta beigās noguldījumu apmērs Latvijas banku sektorā sasniedza 10.4 miljardu latu, t.i. par 2.6% jeb 262 miljoniem latu vairāk nekā jūlija beigās, t.sk. palielinājās gan piesaistīto rezidentu noguldījumu atlikums – par 1.4% jeb 89 milj. latu, gan piesaistīto nerezidentu noguldījumu atlikums – par 4.4% jeb 173 milj. latu.

Bankām aktivizējot kreditēšanu augustā ir palielinājušies jau 11 Latvijas banku un triju ārvalstu banku filiāļu kredītportfeļi (ar kopējo tirgus daļu banku sektora kredītportfelī 52.3%). Augustā banku sektorā kopumā no jauna izsniegti kredīti 90 miljonu latu apmērā.

Tomēr, no jauna izsniegto kredītu apmēri vēl būtiski nepārsniedz banku amortizētās kredītu summas (klientu atmaksātos un banku norakstītos kredītus), tādēļ kredītportfelis kopumā augustā ir palielinājies tikai nedaudz, t.i. par 0.1% jeb 14.3 milj. latu, t.sk. rezidentu uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums palielinājās par 0.3% jeb par 21.64 milj. latu, savukārt rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums turpināja sarukt, t.i. par 0.4% jeb 21.55 milj. latu.

Augusta beigās bez maksājumu kavējuma bija 72.1% no banku izsniegtajiem kredītiem (jūlija beigās – 71.5%). Augustā, jau otro mēnesi pēc kārtas turpināja sarukt kredītu ar maksājumu kavējumiem atlikums, t.i. par 1.9% (jūlijā – par 1.3%), t.sk. par 0.2% saruka arī kredītu ar maksājumu kavējumu, kas pārsniedz 90 dienas apmērs, un to īpatsvars banku sektora kredītportfelī augusta beigās sasniedza 19.3% (jūlija beigās – 19.4%). Kredītos ar maksājumu kavējumu virs 90 dienām lielākais īpatsvars bija rezidentu mājsaimniecībām izsniegtajiem kredītiem mājokļa iegādei (27%) un rezidentu uzņēmumiem operācijām ar nekustamo īpašumu izsniegtajiem kredītiem (24.6%).

Banku uzkrājumu nedrošajiem kredītiem atlikums mēneša laikā būtiski nav mainījies un augusta beigās joprojām bija 1.7 miljardi latu jeb 11.4% no banku kopējā kredītportfeļa (jūlija beigās – 11.4%).

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par augustu iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

Ir pieejama arī vizuāla prezentācija ar galveno rādītāju grafiskiem attēliem. Jaunākais vizuālais pielikums par augusta datiem atrodams šeit:

http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/pazinojumi_masu_informacijas_l/2010/2010-09-21_20100921_par_latvijas_ba/

Informāciju sniedza:

Anna Dravniece

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 67774807,e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv[1] Banku un to dalībvalstu filiāļu dati.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm