Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2010. gada februārī

23.03.2010
  • Sadaļa:

Rīgā, 23.03.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2010. gada februārī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem 2010. gada februārī.

Visu Latvijas banku darbības rādītāji februārī ir bijuši atbilstoši normatīvu prasībām – banku sektora likviditātes rādītājs ir palielinājies un februāra beigās sasniedza 62.1% (janvāra beigās – 61.4%). Arī banku sektora kapitāla pietiekamības rādītājs ir palielinājies un februāra beigās sasniedza 14.6% (janvāra beigās – 14.3%). Kopš 2010. gada sākuma kapitālu palielinājušas divas bankas kopumā par 44.5 miljoniem latu un februāra beigās banku sektora apmaksātais pamatkapitāls sasniedza 1.7 miljardu latu (2009. gada laikā kapitālu palielinājušas 13 Latvijas bankas kopumā par 998.2 miljoniem latu).

Februāra beigās noguldījumu apmērs Latvijas banku sektorā sasniedza 9.5 miljardus latu, t.i. par 0.2% jeb 16.1 miljonu latu mazāk nekā janvāra beigās. Noguldījumu kopējais apmērs februārī sarucis galvenokārt dēļ sezonālas nerezidentu noguldījumu samazināšanās par 5.6% jeb 202.4 miljoniem latu, savukārt kopējais banku sektora piesaistīto rezidentu noguldījumu apmērs februārī palielinājies par 3.2% jeb 186.3 miljoniem latu, t.sk. audzis gan uzņēmumu, gan privātpersonu noguldījumu atlikums.

Latvijas banku aktīvi februārī samazinājušies par 0.7% jeb 148.6 miljoniem latu un februāra beigās sasniedza 21.3 miljardus latu. Banku sektora kopējais kredītportfelis februārī saruka par 0.5% jeb 69.9 miljoniem latu un februāra beigās sasniedza 15.3 miljardus latu, t.sk. rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums samazinājies nedaudz lēnāk nekā rezidentu uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums, t.i. attiecīgi par 0.3% un 0.4%, tajā pašā laikā deviņu Latvijas banku un vienas ārvalstu bankas filiāles kredītportfeļi februārī ir palielinājušies (ar kopējo tirgus daļu banku sektora kredītportfelī 11.7%).

Februāra beigās bez maksājumu kavējuma bija 71.2% no banku izsniegtajiem kredītiem (janvāra beigās – 72.1%). Februārī kredītu ar maksājumu kavējumu, kas pārsniedz 90 dienas, apmērs palielinājās par 1.1%, un to īpatsvars banku kredītportfelī februāra beigās sasniedza 17.7% (janvāra beigās – 17.4%). Kredītu ar maksājumu kavējumu virs 90 dienām lielākais īpatsvars bija rezidentu uzņēmumiem operācijām ar nekustamo īpašumu izsniegtajiem kredītiem (29%) un rezidentu mājsaimniecībām izsniegtajiem kredītiem mājokļa iegādei (28%).

Banku uzkrājumi nedrošajiem kredītiem februārī banku sektorā kopumā pieauga par 2.8% jeb 37.8 miljoniem latu (janvārī – par 2.3% jeb 31 miljonu latu), sasniedzot 1.4 miljardus latu jeb 9.1% no banku kopējā kredītportfeļa (janvāra beigās – 8.9%).

Līdz februāra beigām ar peļņu strādāja deviņas Latvijas bankas un viena ārvalstu bankas filiāle (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 24.8%) kopā nopelnot 1.5 miljonus latu, tomēr banku sektora kopējie zaudējumi februāra beigās sasniedza 59.3 miljonus latu – galvenokārt izdevumu uzkrājumiem nedrošiem kredītiem dēļ. Banku sektora gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem februāra beigās sasniedza 14.6 miljonus latu.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par februāri iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja
tālr.: 6777 4800, e-pasts: anna.dravniece@fktk.lv

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm