Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2010. gada novembrī

23.12.2010
  • Sadaļa:

Rīgā 23.12.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2010. gada novembrī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku  darbības rezultātiem 2010. gada novembrī.

Visu Latvijas banku darbības rādītāji novembrī ir bijuši atbilstoši normatīvu prasībām un saglabājās augsti, t.i. arī novembra beigās kapitāla pietiekamības rādītājs bija 15.2%  (t.i. tikpat cik oktobra beigās), savukārt banku sektora likviditātes rādītājs bija 64.4% (oktobra beigās – 66.4%). Arī 1. līmeņa kapitāla rādītājs (pašu kapitālā iekļaujot tikai augstākās kvalitātes kapitāla elementus: apmaksāto akciju kapitālu un rezerves, kā arī iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu) kopš septembra saglabājās nemainīgs un novembra beigās bija 12%.

Kopš 2010. gada sākuma kapitālu palielinājušas 14 bankas kopumā par 300 miljoniem latu un novembra beigās banku sektora apmaksātais pamatkapitāls sasniedza 1.88 miljardus latu (2009. gada laikā kapitālu palielinājušas 13 Latvijas bankas kopumā par 998.2 miljoniem latu).

Banku sektora gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem 2010. gada pirmajos vienpadsmit mēnešos sasniedza 136 milj. latu jeb par 55% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā (banku sektora gūtie procentu ienākumi 2010. gadā ir mazinājušies gan kredītportfeļa samazinājuma ietekmē, gan dēļ sarukušajām procentu likmēm). Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem (līdz novembra beigām – gandrīz 470 milj. latu) arī šogad ir galvenais iemesls banku sektora kopējiem zaudējumiem, kas līdz novembra beigām sasniedza gandrīz 327 miljonus latu (tie ir par 54.6% mazāki nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad zaudējumi sasniedza 719.8 miljonus latu). 2010. gada pirmajos vienpadsmit mēnešos ar peļņu strādāja 10 Latvijas bankas, t.sk. divas ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 11.9%) kopā nopelnot 9 miljonus latu.

Novembra beigās noguldījumu apmērs Latvijas banku sektorā sasniedza 10.6 miljardu latu, t.i. par 2.9% jeb 298 miljoniem latu vairāk nekā oktobra beigās, t.sk. palielinājās gan piesaistīto rezidentu noguldījumu atlikums – par 1.7% jeb 104 milj. latu (galvenokārt auguši privāto nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību noguldījumu atlikumi, t.i. attiecīgi par 82 milj. latu un 18 milj. latu), gan piesaistīto nerezidentu noguldījumu atlikums – par 4.8% jeb 194 milj. latu.

2010. gada novembrī banku sektorā kopumā no jauna izsniegti kredīti  116 miljonu latu apmērā, t.i., 77 miljoni latu izsniegti rezidentiem (t.sk. pa 16 miljoniem latu tikuši izsniegti uzņēmumiem, kas nodarbojas ar finanšu un apdrošināšanas darbību, kā arī ar būvniecību, 15 miljoni latu – tirdzniecībai un 11 miljoni latu – mājsaimniecībām), savukārt gandrīz 39 miljoni latu izsniegti nerezidentiem.

Novembra laikā ir auguši jau 17 banku (t.sk. 14 banku un triju ārvalstu banku filiāļu) kredītportfeļi (ar kopējo tirgus daļu banku sektora kredītportfelī 53%), tomēr, no jauna izsniegto kredītu apmēri banku sektorā kopumā joprojām ir mazāki par banku amortizētajām kredītu summām (klientu atmaksātie un banku norakstītie kredīti). Tādēļ arī 2010. gada novembrī kredītportfelis kopumā turpināja sarukt (par 0.2% jeb 29 miljoniem latu) un novembra beigās sasniedza 14.5 miljardus latu, t.sk. līdzīgā tempā (par 0.5%) sarucis gan rezidentu uzņēmumiem, gan rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums, savukārt nerezidentiem izsniegto kredītu atlikums palielinājās par gandrīz 45 miljoniem latu.

Novembra beigās bez maksājumu kavējuma bija 72% no banku izsniegtajiem kredītiem (oktobra beigās – 71.4%). Kredītu kvalitātei stabilizējoties kredītu ar maksājumu kavējumiem atlikums turpināja samazināties arī novembrī, t.i. par 2.3% (oktobrī – samazinājās par 0.7%). Novembrī, jau ceturto mēnesi pēc kārtas, saruka arī kredītu ar maksājumu kavējumu, kas pārsniedz 90 dienas, apmērs, t.i. par 0.4% (kopš augusta šo kredītu atlikums kopumā samazinājies par 2.6% jeb 75 miljoniem latu) un to īpatsvars banku kredītportfelī arī novembra beigās bija 19.3%.

Pārstrukturēto kredītu atlikums kopš septembra beigām būtiski nav izmainījies un novembra beigās tas joprojām bija 2.9 miljardi latu jeb 20% no kopējā banku kredītportfeļa. Vairums no pārstrukturēto kredītu apjoma bija kredīti rezidentu mājsaimniecībām un mikrouzņēmumiem, t.i. attiecīgi 33% un 29%, savukārt 15.7% bija kredīti nerezidentiem. Atgūšanas procesā esošo kredītu apjoms novembra laikā nedaudz pieauga (par 1.3%), tomēr novembra beigās tas joprojām bija 2.2 miljardi latu jeb 15.3% no kopējā banku kredītportfeļa (oktobra beigās – 15%). Arī no atgūšanas procesā esošo kredītu apjoma lielākais īpatsvars bija kredītiem rezidentu mājsaimniecībām (42%) un mikrouzņēmumiem (33%).

Stabilizējoties kredītu kvalitātei, jau ceturto mēnesi pēc kārtas, nedaudz sarūk arī banku uzkrājumu nedrošajiem kredītiem kopējais apmērs, t.i. novembrī – par 0.2% (kopš augusta to apmērs kopumā sarucis par 2.2% jeb 38 miljoniem latu). Tomēr izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem kopējais apmērs banku sektorā novembra beigās joprojām bija 1.7 miljardi latu jeb 11.4% no banku kopējā kredītportfeļa (oktobra beigās – 11.4%).

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par novembri iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja
tālr.: 6777 4800, e-pasts: anna.dravniece@fktk.lv

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm