Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem aprīlī

22.05.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 22. 05. 2009.

 
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem aprīlī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem aprīlī.

Latvijas banku sistēmas rādītāji ir atbilstoši normatīvu prasībām – vidējais likviditātes rādītājs aprīlī ir bijis stabils 48.9 % (31.03.2009. – 48.1%). Banku sektora vidējais kapitāla pietiekamības rādītājs aprīlī ir bijis pietiekami augsts – 11 % (minimālā normatīvā prasība ir 8%).
Banku sektora piesaistīto noguldījumu kopējais apmērs aprīlī ir palielinājies par 0.7% jeb 69 miljoniem, t.sk. rezidentu noguldījumi palielinājušies par 0.8% jeb 51 miljoniem latu, bet nerezidentu noguldījumu apmērs ir audzis par 0.5% jeb 18 miljoniem latu. 

Latvijas banku aktīvi aprīlī ir nedaudz samazinājušies par 0.3% jeb 64 miljoniem latu. Banku sektora kopējais kredītportfelis aprīlī samazinājies par 0.9% jeb 145 miljoniem latu. Lai gan dažās bankās kredītportfelis aprīlī ir pieaudzis, tomēr šajā mēnesī ir bijusi vērojama pretēja tendence kā iepriekš, proti, privātuzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums ir sarucis straujāk par mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikumu.

Uzkrājumi nedrošajiem kredītiem aprīlī banku sektorā vidēji pieauga par 10.7% no banku kopējā kredītportfeļa jeb par 60 miljoniem latu, sasniedzot 617 miljonus latu. Tādējādi uzkrājumu apmērs aprīļa beigās banku sektorā sasniedza 3.8% (martā –3.4%) no banku kopējā kredītportfeļa.

Aprīļa beigās bez maksājumu kavējuma bija 78.7% no banku izsniegtajiem kredītiem (marta beigās – 79.5%). Aprīļa laikā kredītu ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 90 dienas apmērs palielinājās par 26.3%, un šo kredītu īpatsvars banku kredītportfelī aprīļa beigās bija 9.1% (martā 7.1%) .

Aprīli banku sektors kopumā ir beidzis ar 87.6 miljonu latu zaudējumiem, kaut arī 14 bankas un viena ārvalsts bankas filiāle ir strādājušas ar peļņu, kopā nopelnot 19 miljonus latu (martā peļņa – 15 miljoni latu). Banku zaudējumi galvenokārt ir veidojušies dēļ minētajiem uzkrājumiem nedrošajiem parādiem.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par aprīli pilnā izklāstā iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/Mēneša pārskati.

Ieva Upleja 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Priekšsēdētājas biroja padomniece
sabiedrisko attiecību jautājumos
tālr.: 6777 4807
e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm