Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem augustā

21.09.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 21.09.2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem augustā

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem augustā.

Visu Latvijas banku rādītāji ir atbilstoši normatīvu prasībām – vidējais likviditātes rādītājs augusta beigās ir stabils – 52.5% (jūlija beigās – 52.6%) (minimālā prasība –30%). Banku sektora vidējais kapitāla pietiekamības rādītājs augusta beigās ir pietiekami augsts – 12.9% (jūlija beigās – 13.1%) (minimālā prasība ir 8%).

Banku sektora piesaistīto noguldījumu kopējais apmērs augustā samazinājies par 0.2% jeb 17 miljoniem latu (jūlijā par 1.4% jeb 132 milj. latu). Nerezidentu noguldījumu apmērs augustā ir palielinājies par 1.3% jeb 42 milj. latu. Kopējais banku sektora piesaistīto rezidentu noguldījumu apmērs samazinājās – par 1% jeb 59 milj. latu, lai gan rezidentu uzņēmumu noguldījumu kopējais apmērs augustā palielinājās par 1.5% jeb 24 milj. latu, tomēr rezidentu mājsaimniecību noguldījumu apmērs samazinājās par 1.9% jeb 52 milj. latu.

Latvijas banku aktīvi pēc astoņus mēnešus vērojamā samazinājuma augustā ir palielinājušies par 0.6% jeb 138 miljoniem latu (jūlijā bija samazinājums par 1.1% jeb 245 miljoniem latu). Lai gan banku sektora kopējais kredītportfelis augustā samazinājies par 0.4% jeb 56 miljoniem latu, tomēr sešās bankās un vienā ārvalsts bankas filiālē (kopējā tirgus daļa banku sektora kredītportfelī – 24.4%) izsniegto kredītu atlikums pārskata mēnesī ir palielinājies.

Augusta beigās bez maksājumu kavējuma bija 74.9% no banku izsniegtajiem kredītiem (jūlija beigās – 76%). Augustā kredītu ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 90 dienas apmērs palielinājās par 6% un to īpatsvars banku kredītportfelī augusta beigās sasniedza 13.9% (jūlija beigās – 13%). Tādējādi uzkrājumi nedrošajiem kredītiem augustā banku sektorā kopumā pieauga par 6.8% jeb par 72 miljoniem latu, sasniedzot 1.1 miljardu latu. Izveidoto uzkrājumu apmērs augusta beigās banku sektorā kopumā sasniedza 7.1% no banku kopējā kredītportfeļa (jūlijā – 6.6%).

Desmit Latvijas bankas 2009. gada pirmajos astoņos mēnešos strādāja ar peļņu un kopā nopelnīja 18.2 miljonus latu, tomēr banku sektors kopumā šo periodu beidza ar 455.4 miljonu latu zaudējumiem – galvenokārt izdevumu dēļ uzkrājumiem nedrošiem kredītiem.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par augustu pilnā izklāstā iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/Mēneša pārskati.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts: ieva.upleja@fktk.l v

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm