Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem februārī

20.03.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 20. 03. 2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem februārī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir apkopojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem šā gada februārī.

Vidējais likviditātes rādītājs februārī ir nedaudz palielinājies un mēneša beigās bija 51.2% (31.01.2009.- 49.9%), un vidējais kapitāla pietiekamības rādītājs ir bijis pietiekami augsts – 12.3. % (ES minimālā prasība ir 8%).

Banku piesaistīto noguldījumu skaits no rezidentiem februārī ir audzis par 1.8% jeb 107 miljoniem latu, savukārt nerezidentu noguldījumos ir bijušas nebūtiskas izmaiņas 15 miljonu latu apmērā (-0.2%). Kopējais Latvijas banku aktīvu apmērs februārī ir samazinājies – par 0.9% jeb 217 miljoniem latu.

Lai gan banku sektora kopējais kredītportfelis februārī ir samazinājies par 0.3% jeb 42 miljoniem latu, tomēr dažās bankās izsniegto kredītu atlikums pārskata mēnesī ir palielinājies. Straujāk ir sarucis tieši privātpersonām izsniegto kredītu atlikums, turklāt tas noticis visās Latvijas bankās.

Banku izveidotie uzkrājumi peļņu nenesošiem kredītiem februārī ir palielinājušies par 10.5% jeb 42 miljoniem latu, mēneša beigās sasniedzot 2.7% no kredītportfeļa jeb 445 miljonus latu, kas ir par 0.3 procentu punktiem vairāk nekā janvāra beigās (2.4%), taču uzkrājumu pieaugums peļņu nenesošiem kredītiem nav bijis tik straujš kā pagājušā gada nogalē, kad decembrī to īpatsvars kredītportfelī bija palielinājies par 0.9 procentu punktiem mēneša laikā.

Tādējādi galvenokārt uzkrājumu veidošanas dēļ peļņu nenesošiem kredītiem banku sektors februāri ir beidzis ar 7.7 miljonu latu zaudējumiem, tomēr 15 Latvijas bankas un viena ārvalsts bankas filiāle februārī ir strādājušas ar peļņu, nopelnot kopā 15.3 miljonus latu.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par februāri pilnā izklāstā var iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/Mēneša pārskati.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.l v

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm