Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem maijā

19.06.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 19. 06. 2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem maijā

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem maijā.

Latvijas banku sistēmas rādītāji ir atbilstoši normatīvu prasībām – vidējais likviditātes rādītājs maijā ir bijis stabils 50.2% (aprīļa beigās – 48.9%). Arī banku sektora vidējais kapitāla pietiekamības rādītājs maijā ir bijis pietiekami augsts – 12.75%, kas ir augstāks nekā iepriekš (aprīļa beigās – 11 %) pie minimālās normatīva prasības ir 8%.

Banku sektora piesaistīto noguldījumu kopējais apmērs maijā ir samazinājies par 4.2% jeb 410 miljoniem latu, t.sk. rezidentu noguldījumi – par 4.0% jeb 245.4 miljoniem latu, bet nerezidentu noguldījumu apmērs samazinājies par 4.6% jeb 164.5 miljoniem latu.  Rezidentu noguldījumu apmērs maijā galvenokārt samazinājies par a/s “Parex banka” depozītā izvietoto Valsts kases līdzekļu daļu – 141 milj. latu tika novirzīti bankas kapitāla palielināšanai, savukārt 50 milj. latu tika izsniegti bankai subordinētā aizdevuma veidā.

Latvijas banku aktīvi maijā ir samazinājušies par 0.2% jeb 38 miljoniem latu. Lai gan banku sektora kopējais kredītportfelis maijā samazinājies par 1% jeb 158 miljoniem latu, tomēr dažās bankās izsniegto kredītu atlikums maija mēnesī ir palielinājies. Ja mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums maijā sarucis caurmērā visās bankās, tad privātuzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums vairākās bankās ir palielinājies.

Uzkrājumi nedrošajiem kredītiem maijā banku sektorā vidēji pieauga par 13.4% jeb par 83 miljoniem latu, sasniedzot 700 miljonus latu. Tādējādi uzkrājumu apmērs maija beigās banku sektorā sasniedza 4.4% no banku kopējā kredītportfeļa (aprīlī – 3.8%).

Maija beigās bez maksājumu kavējuma bija 77.1% no banku izsniegtajiem kredītiem (aprīļa beigās – 78.7%). Maijā kredītu ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 90 dienas apmērs palielinājās par 17.3%, un šo kredītu īpatsvars banku kredītportfelī maija beigās bija 10.7% (aprīļa beigās – 9.1%) .

Maiju banku sektors kopumā ir beidzis ar 146 miljonu latu zaudējumiem, kaut arī 13 bankas un viena ārvalsts bankas filiāle ir strādājušas ar peļņu, kopā nopelnot 24 miljonus latu (aprīļa beigās peļņa – 19 miljoni latu). Banku zaudējumi galvenokārt ir veidojušies dēļ minētajiem uzkrājumiem nedrošajiem parādiem.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par aprīli pilnā izklāstā iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/Mēneša pārskati.

Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Priekšsēdētājas biroja vadītāja
Kungu iela 1, LV – 1050
Tālrunis:  + 371 6777 4800
Fakss: + 371 6722 5755
e-pasts: anna.dravniece@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm