Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem martā

20.04.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 20. 04. 2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem martā

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir apkopojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem šā gada pirmajā ceturksnī.

Latvijas banku sistēmas rādītāji ir atbilstoši normatīvu prasībām – vidējais likviditātes rādītājs ir nedaudz palielinājies pēdējā mēneša laikā no 47 % februāra beigās līdz 48 % marta beigās, tas noticis, likvīdiem aktīviem palielinoties par 11 miljoniem latu, savukārt tekošajām saistībām samazinoties par 169 miljoniem latu. Latvijas banku sektora vidējais kapitāla pietiekamības rādītājs 2009. gada pirmajā ceturksnī kopumā ir bijis pietiekami augsts – 11.4% (minimālais normatīvs ir 8%).

Sarūkot banku kopējo saistību apmēram pret monetārajām finanšu institūcijām (galvenokārt dēļ dažu banku visas vai daļējas sindicēto kredītu atmaksas) un samazinoties saistībām pret Latvijas Banku, kopumā martā Latvijas banku aktīvi ir sarukuši par 2.4% jeb 542 miljoniem latu. Martā dažās bankās izsniegto kredītu atlikums ir palielinājies, tomēr Latvijas banku sektora kopējais kredītportfelis martā ir samazinājies par 1% jeb 168 miljoniem latu.

Piesaistīto nebanku noguldījumu kopējais apmērs marta laikā palielinājies par 1.1% jeb 104 miljoniem latu, t. sk rezidentu noguldījumi ir pieauguši par 137 miljoniem latu, savukārt nerezidentu noguldījumu atlikums ir nedaudz samazinājies – par 33 miljoniem latu.

14 Latvijas bankas un viena ārvalsts bankas filiāle šā gada pirmajā ceturksnī ir strādājušas ar peļņu, kopā nopelnot 15 miljonus latu, tomēr uzkrājumu veidošana peļņu nenesošiem kredītiem ir bijis galvenais iemesls banku sektora zaudējumiem, kas šā gada pirmajā ceturksnī kopumā ir sasnieguši 44.2 miljonus latu.

Uzkrājumi peļņu nenesošiem kredītiem pēdējā mēneša laikā ir auguši par 24% jeb 106 miljoniem latu, sasniedzot 551 miljonu latu. Tādējādi banku izveidoto uzkrājumu attiecība pret kopējo kredītportfeli ir pieaugusi no 2.1% 2008. gada beigās līdz 3.4% šā gada pirmā ceturkšņa beigās. Kopumā k redītu ar maksājumu kavējumiem vairāk nekā 90 dienas īpatsvars banku kredītportfelī ir palielinājies no 3.6% 2008. gada beigās līdz 7.1% šā gada marta beigās.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par martu pilnā izklāstā iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/Mēneša pārskati.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.l v

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm