Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem oktobrī

23.11.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 23.11.2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem oktobrī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem oktobrī.

Visu Latvijas banku darbības rādītāji ir atbilstoši normatīvu prasībām – vidējais likviditātes rādītājs oktobra beigās bija stabils, t.i., 57.4% (septembra beigās – 54.4%) (minimālā prasība – 30%). Oktobrī, bankām turpinot kapitāla palielināšanu, banku sektora vidējais kapitāla pietiekamības rādītājs saglabājās augsts – oktobra beigās tas joprojām bija 13.6% (minimālā prasība ir 8%). 2009. gada laikā bankas savu kapitāla bāzi kopumā būs stiprinājušas vismaz par 955 miljoniem latu – kopš šā gada sākuma kapitālu jau palielinājušas 10 Latvijas bankas, t.sk. pamatkapitālu par 478 miljoniem latu, subordinēto kapitālu par 221 miljonu latu un rezerves kapitālu par 21 miljonu latu.

Banku sektora piesaistīto noguldījumu kopējais apmērs oktobrī ir palielinājies par 0.5% jeb 48 miljoniem latu (septembrī samazinājās par 1% jeb 91 miljonu latu), t.sk. nerezidentu noguldījumu apmērs ir palielinājies par 2.8% jeb 93 miljoniem latu, savukārt rezidentu noguldījumu apmērs ir samazinājies par 0.8% jeb 46 miljoniem latu.

Latvijas banku aktīvi kopš septembra beigām būtiski nav mainījušies, t.i., palielinoties par 0.01% jeb 2 miljoniem latu, oktobra beigās tie sasniedza 21 581 miljonu latu (septembrī bija samazinājums par 0.3% jeb 56 miljoniem latu). Lai gan banku sektora kopējais kredītportfelis oktobrī samazinājies par 0.6% jeb 90 miljoniem latu, tomēr četrās bankās un trijās ārvalstu banku filiālēs (kopējā tirgus daļa banku sektora kredītportfelī – 8.1%) izsniegto kredītu atlikums pārskata mēnesī ir palielinājies.

Oktobra beigās bez maksājumu kavējuma bija 73.5% no banku izsniegtajiem kredītiem (septembra beigās – 74.8%). Oktobrī kredītu ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 90 dienas apmērs palielinājās par 3.2%, un to īpatsvars banku kredītportfelī oktobra beigās sasniedza 15% (septembra beigās – 14.5%). Uzkrājumi nedrošajiem parādiem oktobrī banku sektorā kopumā pieauga par 6.4% jeb par 82 miljoniem latu, sasniedzot 1.4 miljardus latu. Izveidoto uzkrājumu apmērs oktobra beigās banku sektorā kopumā sasniedza 8.6% no banku kopējā kredītportfeļa (septembrī – 8.1%).

Desmit Latvijas bankas (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 15%) 2009. gada pirmajos desmit mēnešos strādāja ar peļņu un kopā nopelnīja 18 miljonus latu, tomēr banku sektors kopumā šo periodu beidza ar 643.2 miljonu latu zaudējumiem – galvenokārt izdevumu uzkrājumiem nedrošiem kredītiem dēļ. Banku sektora gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem minētajā periodā sasniedza 286 miljonus latu (par 15.9% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā). 

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par oktobri pilnā izklāstā iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/Mēneša pārskati.

Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Priekšsēdētājas biroja vadītāja
67774800
anna.dravniece@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm