Par Latvijas banku problemātiskajiem kredītiem

27.07.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 27.07.2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku problemātiskajiem kredītiem

Komisijas apkopotā informācija par banku problemātiskajiem kredītiem (pārstrukturētie kredīti, t.sk. kredīti ar mainītu pamatsummas vai procentu atmaksas termiņu un atgūšanas procesā esošie kredīti) liecina, ka, bankām aktivizējot darbu ar grūtībās nonākušiem klientiem, šādu kredītu apmērs 2009. gada 2. ceturksnī palielinājies par 36.6% (t.sk. juridiskām personām par 35.1% un privātpersonām par 39.4%) un jūnija beigās sasniedza 3.1 mljrd. latu jeb 19.7% no kopējā banku kredītportfeļa (marta beigās – 14.1%), t.sk. pārstrukturētie kredīti veidoja 69%, bet atgūšanā esošie kredīti – 31%.
Kopējais problemātisko kredītu skaits 2009. gada 2. ceturkšņa laikā palielinājās par 10.4 tūkst. un jūnija beigās sasniedza 49.2 tūkst. (t.sk. juridiskām personām izsniegtie – 5.6 tūkst., bet fiziskām personām – 43.6 tūkst.) jeb 3.7% no visiem izsniegtajiem kredītiem (marta beigās – 2.9%), t.sk. 3.4% no privātpersonām izsniegtajiem kredītiem un 8.7% no juridiskām personām izsniegtajiem kredītiem. Vairums (63.4%) no kopējā problemātisko kredītu skaita bija atgūšanas procesā esošie kredīti.
No visa problemātisko kredītu apmēra jūnija beigās 66% (jeb 2.1 mljrd. latu) bija kredīti juridiskām personām, savukārt no visa problemātisko kredītu skaita 89% bija fiziskām personām izsniegti kredīti.
Vidējais viena problemātiskā kredīta apmērs juridiskām personām jūnija beigās sasniedza 369.4 tūkst. latu, savukārt fiziskām personām – 24.6 tūkst. latu (marta beigās attiecīgi 376.4 tūkst. latu un 22.2 tūkst. latu).
Lielākā problemātisko kredītu grupa 2009. gada jūnija beigās (83.6%) bija kredīti, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu (marta beigās – 83%).

Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Priekšsēdētājas biroja
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 6777 4808
e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm