Par Latvijas finanšu sektora ieguldījumiem Grieķijas valsts parāda vērtspapīros

28.02.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 28.02.2012.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas finanšu sektora ieguldījumiem Grieķijas valsts parāda vērtspapīros

Saistībā ar starptautiskās kredītreitingu aģentūras “Standard & Poor’s” (S&P) vakardien, 27. februārī, pazemināto Grieķijas reitingu līdz “selektīvai maksātnespējai” Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) sniedz skaidrojumu par Latvijas finanšu sektora ieguldījumiem Grieķijas valsts parāda vērstpapīros.

2011. gada beigās Latvijas finanšu sektora kopējie ieguldījumi Grieķijas valsts parāda vērtspapīros bija 3.034 miljonu latu jeb 0.014% apmērā no visa finanšu sektora aktīviem, un tie vērtējami kā nenozīmīgi.

Latvijas banku ieguldījumi Grieķijas valsts parāda vērtspapīros šobrīd ir 3 miljonu latu apmērā jeb 0.0145 % no banku kopējiem aktīviem vai 0.19% no kopējā banku vērtspapīru portfeļa.

No pārējiem Latvijas finanšu tirgus segmentiem tikai ieguldījumu fondu kopējā portfelī ir Grieķijas valsts parāda vērtspapīri un šis ieguldījums veido 0.015% no kopējā visu ieguldījumu fondu portfeļa (ieguldījumi Grieķijas valsts parāda vērtspapīros ir tikai vienam ieguldījumu fondam un veido 0.9% no šī fonda portfeļa).

Kopumā Latvijas banku ieguldījumi eirozonas parādu krīzes visvairāk skartajās valstīs (Portugāle, Īrija, Itālija, Grieķija un Spānija) joprojām ir nebūtiski, t.i. 2% no visa vērtspapīru portfeļa (vai 0.2% no banku sektora aktīviem), un tiešu ietekmi uz Latvijas banku sektoru nerada.

Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774807, e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm