Par Latvijas ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības rādītājiem 2010. gada 4. ceturksnī

11.02.2011
  • Sadaļa:

Rīgā 11.02.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības rādītājiem 2010. gada 4. ceturksnī
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi informāciju par Latvijas ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības rezultātiem 2010. gada 4. ceturkšņa beigās.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību kapitāla pietiekamības rādītājs 2010. gada 31. decembrī bija 45% (2010. gada 3. ceturkšņa beigās – 45.5%) (minimālā kapitāla pietiekamības prasība – 8%).

Pārskata ceturksnī būtiski, t.i. par 30 milj. latu jeb 135% palielinājās ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējais aktīvu pārvaldīšanā apmērs un decembra beigās sasniedza 52.4 milj. latu, t.sk. vairums jeb 99.4% bija klientu – nerezidentu līdzekļu ieguldījumi. Nerezidentu ieguldījumu lielākā daļa jeb 97.2% bija ieguldījumi nerezidentu finanšu instrumentos. Līdz 4. ceturkšņa beigām arī vairums no rezidentu līdzekļiem (95.3%) tika ieguldīti nerezidentu finanšu instrumentos, t.sk. ieguldījumi parāda vērtspapīros veidoja 37.8%, savukārt – ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās 44.9%. 

2010. gada laikā ieguldījumu brokeru sabiedrības kopumā nopelnīja 551 tūkst. latu, t.i. ievērojami vairāk nekā iepriekšējā gadā, kad peļņa sasniedza 79 tūkst. latu. 2010. gadā ar peļņu strādāja trīs ieguldījumu brokeru sabiedrības, savukārt pārējo četru sabiedrību zaudējumi kopā sasniedza 364.8 tūkst. latu.

2010. gada beigās 93.3% no visiem ieguldījumu brokeru sabiedrību ienākumiem veidoja komisijas naudas ienākumi (u.c. līdzīgi ienākumi par klientiem sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, starpniecības darījumiem finanšu instrumentu tirgū, galvojumu izsniegšanu), savukārt būtiskākais izdevumu postenis bija administratīvie izdevumi (56.4%).

Ar ieguldījumu brokeru sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2010. gada 4. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste; Tālr: 67774808;
e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm