Par Latvijas ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības rādītājiem 2011. gada 1. ceturksnī

10.05.2011
  • Sadaļa:

Rīgā 10.05.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības rādītājiem 2011. gada 1. ceturksnī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi informāciju par Latvijas ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības rezultātiem 2011. gada 1. ceturkšņa beigās.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību kapitāla pietiekamības rādītājs 2011. gada 31. martā bija 37.4% (2010. gada beigās – 45%) (minimālā kapitāla pietiekamības prasība – 8%).

2011. gada 1. ceturkšņa laikā ieguldījumu brokeru sabiedrības kopumā nopelnīja 384 tūkst. latu, t.i. ievērojami vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 16 tūkst. latu. 2011. gada 1. ceturksnī ar peļņu ir strādājušas trīs ieguldījumu brokeru sabiedrības, savukārt pārējo trīs sabiedrību zaudējumi kopā sasniedza 108.2 tūkst. latu.

2011. gada 31. martā 78.5% no visiem ieguldījumu brokeru sabiedrību ienākumiem veidoja komisijas naudas ienākumi (u.c. līdzīgi ienākumi par klientiem sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, starpniecības darījumiem finanšu instrumentu tirgū, galvojumu izsniegšanu), savukārt būtiskākais izdevumu postenis bija administratīvie izdevumi (63.6%).

Lai gan divām ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir licences arī klientu instrumentu individuālai pārvaldīšanai, tomēr šajā darbības segmentā pārskata ceturksnī tās aktivitāti nav izrādījušas un nevienai no sabiedrībām patlaban nav aktīvu pārvaldīšanā.

Ar ieguldījumu brokeru sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2011. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Finanšu instrumentu tirgus.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja vadītāja

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm