Par Latvijas ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības rādītājiem 2011. gada 4. ceturksnī

13.02.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 13.02.2012.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības rādītājiem 2011. gada 4. ceturksnī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi informāciju par Latvijas ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības rezultātiem 2011. gada 4. ceturkšņa beigās.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību kapitāla pietiekamības rādītājs 2011. gada beigās bija 30.2% (septembra beigās – 37.5%) (minimālā kapitāla pietiekamības prasība – 8%).

2011. gada laikā ieguldījumu brokeru sabiedrības kopumā nopelnīja 928 tūkst. latu, t.i. ievērojami vairāk nekā iepriekšējā gadā, kad peļņa sasniedza 518 tūkst. latu.

2011. gadā ar peļņu strādāja četras ieguldījumu brokeru sabiedrības kopā nopelnot 1.3 milj. latu, savukārt pārējās divas sabiedrības darbojās ar zaudējumiem.

97.2% no visiem ieguldījumu brokeru sabiedrību ienākumiem veidoja komisijas naudas ienākumi (u.c. līdzīgi ienākumi par klientiem sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, starpniecības darījumiem finanšu instrumentu tirgū, galvojumu izsniegšanu), savukārt būtiskākais izdevumu postenis bija administratīvie izdevumi (58.6%).

Lai gan divām ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir licences arī ieguldītāju finanšu instrumentu individuālai pārvaldīšanai, tomēr šajā darbības segmentā kopš gada sākuma tās aktivitāti nav izrādījušas un nevienai no sabiedrībām pašreiz nav aktīvu pārvaldīšanā.

Ar ieguldījumu brokeru sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2011. gada 4. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/”.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm