Par Latvijas ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības rādītājiem 2012. gada 1. ceturksnī

24.05.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 24.05.2012.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības rādītājiem 2012. gada 1. ceturksnī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi informāciju par Latvijas ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības rezultātiem 2012. gada 1. ceturkšņa beigās.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību kapitāla pietiekamības rādītājs 2012. gada marta beigās bija 27.3% (2011. gada decembra beigās – 30.2%) (minimālā kapitāla pietiekamības prasība – 8%).

2012. gada 1. ceturkšņa laikā ieguldījumu brokeru sabiedrības kopumā nopelnīja 389 tūkst. latu, t.i. nedaudz vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 384 tūkst. latu.

99.5% no visiem ieguldījumu brokeru sabiedrību ienākumiem veidoja komisijas naudas ienākumi, savukārt būtiskākais izdevumu postenis bija administratīvie izdevumi (74.4%).

Lai gan divām ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir licences arī ieguldītāju finanšu instrumentu individuālai pārvaldīšanai, tomēr šajā darbības segmentā arī šogad tās aktivitāti nav izrādījušas un nevienai no sabiedrībām nav nodoti klientu aktīvi pārvaldīšanā.

Klientu naudas līdzekļu apmērs brokeru sabiedrību turējumā esošajos norēķinu kontos kredītiestādēs 2012. gada marta beigās sasniedza 1.3 milj. latu. Klientu aktīvi ieguldījumu brokeru sabiedrībās tiek turēti šķirti no ieguldījumu brokeru sabiedrības pašas aktīviem un tādējādi tie netiek uzrādīti ieguldījumu brokeru sabiedrības bilancē (finanšu instrumentus tāpat kā naudas līdzekļus, kas pieder ieguldījumu brokeru sabiedrības klientam, nedrīkst izmantot ieguldījumu brokeru sabiedrības kreditoru prasījumu apmierināšanai).

Ar ieguldījumu brokeru sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2012. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/”.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste;
Tālr: +371 67774808;
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm