Par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rādītājiem 2012. gada 1. ceturksnī

14.05.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 14.05.2012.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rādītājiem 2012. gada 1. ceturksnī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi informāciju par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rezultātiem 2012. gada 1. ceturkšņa beigās.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību kapitāla pietiekamības rādītājs 2012. gada 1. ceturksnī saglabājās augsts un marta beigās bija 20.2% (decembra beigās – 20.1%) (noteiktā minimālā kapitāla pietiekamības prasība ir 10%).

2012. gada pirmajos trīs mēnešos krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnīja 92 tūkst. latu jeb par trešdaļu vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 69 tūkst. latu. Pārskata periodā ar peļņu strādāja 23 krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnot 95.4 tūkst latu, savukārt pārējo 10 sabiedrību zaudējumi kopā sasniedza 3.4 tūkst. latu.

Krājaizdevu sabiedrību darbības galvenais virziens ir savu biedru kreditēšana. Biedriem izsniegto kredītu atlikums 2012. gada 1. ceturkšņa laikā būtiski neizmainījās, t.i. saruka par 20 tūkst. latu jeb par 0.2% un marta beigās joprojām bija 9.2 milj. latu. Marta beigās 65.2% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija novērtēti kā standarta, 27% – kā uzraugāmie un 7.8% bija zemstandarta, šaubīgo un zaudēto kredītu kopsumma (decembra beigās attiecīgi – 65%; 26.8% un 8.1%). Izveidoto speciālo uzkrājumu apmērs nedrošiem parādiem marta beigās veidoja 6.9% no kopējā sabiedrību kredītportfeļa (decembra beigās – 7%).

Lielākais sabiedrību piesaistīto līdzekļu avots ir biedru noguldījumi – to atlikums pārskata ceturkšņa laikā palielinājās par 314 tūkst. latu jeb 3.5% un marta beigās sasniedza 9.2 milj. latu.

Ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2012. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Krājaizdevu sabiedrības/

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste;
Tālr: +371 67774808;
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm