Par Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda uzkrājumu 2011. gada 3. ceturkšņa beigās

09.11.2011
  • Sadaļa:

Rīgā, 09.11.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda uzkrājumu 2011. gada 3. ceturkšņa beigās

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk tekstā – Komisija) ir sagatavojusi informāciju par Noguldījumu garantiju fonda (turpmāk – NGF) un Apdrošināto aizsardzības fonda (turpmāk – AAF) uzkrājumu 2011. gada 3. ceturkšņa beigās.

2011. gada 3. ceturkšņa beigās NGF bija uzkrāti 149.4 miljoni latu (2011. gada otrā ceturkšņa beigās 144 miljoni latu).
Saskaņā Noguldījumu garantiju likumu jebkuram Latvijas banku klientam – gan fiziskām, gan juridiskām personām tiek nodrošināta atlīdzības izmaksa par visu veidu noguldījumiem visās valūtās līdz 100 000 eiro katrā bankā (visos kontos kopā, ja ir vairāki konti vienā bankā). Valsts garantētā summa attiecas gan uz noguldījumiem, gan uz norēķinu kontu atlikumiem, gan algu kontiem, krājkontiem, u.c. NGF ir izveidots un darbojas, lai nodrošinātu noguldītājiem atlīdzības izmaksu par noguldījumiem, kas veikti pie noguldījumu garantiju sistēmas dalībnieka (Latvijas Republikā reģistrētas bankas, tai skaitā to filiāles ES dalībvalstīs, kā arī ārvalstu banku filiāles un krājaizdevu sabiedrības), bet kļuvuši nepieejami, t.i., gadījumā, kad noguldījumu garantiju sistēmas dalībnieks nespēj klientam izmaksāt viņa noguldījumu un Komisija sistēmas dalībniekam anulējusi licenci vai tiesa pasludinājusi noguldījumu piesaistītāju par maksātnespējīgu, vai citā gadījumā, kad Komisija ir konstatējusi, ka noguldījumu piesaistītājs nespēj izmaksāt noguldītājam garantēto noguldījumu, un pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos.

Savukārt AAF 2011. gada 3. ceturkšņa beigās bija uzkrāti 7.8 milj. latu (2011. gada 2. ceturkšņa beigās 7.49 miljoni latu).
AAF ir izveidots, lai aizsargātu apdrošināto personu intereses apdrošinātāja bankrota gadījumā. AAF līdzekļus veido apdrošināšanas sabiedrību atskaitījumi no to bruto apdrošināšanas prēmiju kopsummas, kuras saņemtas no fiziskajām personām par noteiktiem apdrošināšanas veidiem. Atlīdzības izmaksu apdrošinātāja saistību nepildīšanas gadījumā var saņemt apdrošinājuma ņēmējs, kas ir fiziskā persona: 1) dzīvības apdrošināšanā, izņemot apdrošināšanu saistībā ar tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu – 100% apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 10 000 latu vienam apdrošinājuma ņēmējam; 2) parējos likumā noteiktajos apdrošināšanas veidos – 50% apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 2 000 latu vienam apdrošinājuma ņēmējam. Līdzekļu uzkrāšanu AAF un garantēto apdrošināšanas atlīdzību izmaksu organizē Komisija.

Informācija par NGF un AAF bilanci pieejama Komisijas mājas lapā www.fktk.lv  sadaļā Statistika/Valsts garantiju fondi.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja vadītāja

Papildu informācija:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm