Par noguldījumu nepieejamību AS “Latvijas Krājbanka”

23.11.2011
  • Sadaļa:

Rīgā 23.11.2011.
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par noguldījumu nepieejamību AS “Latvijas Krājbanka”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) padome 2011. gada 22. novembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru tika konstatēts, ka ir iestājusies noguldījumu nepieejamība AS “Latvijas Krājbanka”.

Saskaņā ar šo lēmumu ir uzdots AS “Latvijas Krājbanka” izmaksāt daļu garantēto atlīdzību līdz 50 latiem dienā AS “Latvijas Krājbanka” klientiem fiziskām personām. Šāda atlīdzības izmaksas kārtība ir spēkā līdz 26.11.2011. pulksten 24:00.

Par pārējās garantētās daļas izmaksas kārtību (gan fiziskām, gan juridiskām personām), vietu un laiku Komisijas padome pieņems lēmumu un par to ziņos turpmāk. Komisijas pieņemtie lēmumi par garantētās atlīdzības izmaksas kārtību, vietu un laiku pēc to pieņemšanas tiks publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un citos masu saziņas līdzekļos. Noguldījumu garantiju likums paredz, ka garantētās atlīdzības izmaksājamas 20 darbdienu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, un šo termiņu var pagarināt vēl par 10 darbdienām.

Bankas noguldītājiem nekādi iesniegumi nav jāiesniedz. Garantētās atlīdzības saņemšanai Komisijas norādītajā bankā būs nepieciešami tādi paši dokumenti, kādus parasti bankas prasa klientu identifikācijai. Jebkura persona garantēto atlīdzību varēs izņemt, sākot ar Komisijas norādīto datumu un arī pēc šā datuma.

Atgādinām, ka saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu Noguldījumu garantiju fonds nodrošina atlīdzības izmaksu gan fiziskām, gan juridiskām personām par visu veidu noguldījumiem jebkurā valūtā līdz 100 000 euro apmērā (ap 70 000 latu). Garantētā atlīdzība tiek aprēķināta, sasummējot noguldījumus visos kontos, ja šie noguldījumi ir sadalīti vairākos kontos vienā bankā. Garantētā atlīdzība attiecas gan uz noguldījumiem, gan uz to procentiem, gan atlikumu norēķinu kontā vai algas kontā, gan uz krājkontiem. Vairāk informācijas par noguldījumu garantiju sistēmu Latvijā iespējams skatīt arī šeit:

http://www.klientuskola.lv/kas-tevi-aizsarga.html

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Papildu informācijai:

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja

galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr: 67774807 vai 67774808; e-pasts: fktk@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm