Par pensiju sistēmas otrā un trešā līmeņa darbības rādītājiem 2012. gada 1. ceturksnī

28.05.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 28.05.2012.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par pensiju sistēmas otrā un trešā līmeņa darbības rādītājiem 2012. gada 1. ceturksnī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par privāto pensiju fondu darbības rezultātiem un valsts fondēto pensiju shēmas darbības rezultātiem 2012. gada 1. ceturkšņa beigās.

Privātie pensiju fondi

2012. gada 1. ceturkšņa beigās privāto pensiju fondu aktīvu apmērs, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieauga par 4.9% un sasniedza 1.9 milj. latu. Privātie pensiju fondi pirmajā ceturksnī nopelnīja 60.7 tūkst. latu (trīs no septiņiem privātajiem pensiju fondiem pārskata periodu noslēdza ar zaudējumiem).

Līdz 2012. gada 1. ceturkšņa beigām pensiju plāniem bija pievienojušies 200,654 dalībnieki jeb par 4.7% vairāk nekā 2011. gada 1. ceturkšņa beigās (19.4% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem1). No gada sākuma pensiju plānos iemaksāti 3.7 milj. latu jeb par 11.4% mazāk nekā 2011. gada 1. ceturksnī, t.sk. samazinājās gan darba devēju iemaksu apmērs (par 5%), gan individuālo pensiju plānu dalībnieku iemaksu apmērs (par 15.2%). Tajā pašā laikā no pensiju plānu kapitāla tika izmaksāti 2.9 milj. latu, t.sk. lielākā daļa jeb 98.3% tika izmaksāti sakarā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos un 1.7% pensiju plānu dalībniekiem sakarā ar pensiju plāna dalībnieka nāvi.

Pensiju plānu aktīvu apjoms audzis par 9.1%, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni un 2012. gada 1. ceturkšņa beigās sasniedza 125.5 milj. latu. Pensiju plānu aktīvu ieguldījumu struktūrā joprojām lielākais īpatsvars (50.8%) ir ieguldījumiem ieguldījumu fondu apliecībās.

Pārskata ceturksnī pensiju plānu gada vidējais ienesīgums pieauga līdz 15.7% (2011. gada 1. ceturksnī – plus 0.5%). Visi pensiju plāni darbojās ar pozitīvu gada vidējo ienesīgumu (individuāliem plāniem robežās no 2.6% līdz 32.6%). Pelnošākie pārskata periodā bija aktīvie pensiju plāni un to vidējais gada ienesīgums sasniedza 20.02%.

Pensiju plānu pārvaldīšanas izdevumi 2012. gada 1. ceturksnī bija 2.2% apmērā no ieguldījumu plānu vidējiem neto aktīviem.

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana

Līdz 2012. gada 1. ceturkšņa beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1,162,4802 dalībnieki. 675,163 jeb 58% no visiem valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem tai bija pievienojušies obligātā kārtā3, savukārt 487,317 dalībnieki jeb 42% bija pievienojušies brīvprātīgi. Pārskata ceturksnī 91,738 valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieki bija mainījuši ieguldījumu plānus (7.9% no valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem).

2012. gada 1. ceturkšņa beigās valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu neto aktīvu apmērs salīdzinājumā ar 2011. gada 1. ceturkšņa beigām bija pieaudzis par 9.8% un sasniedza 928 milj. latu.

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu ieguldījumu apmērs turpināja pieaugt un 2012. gada 1. ceturkšņa beigās bija 930.5 milj. latu, jeb par 9.8% lielāks nekā 2011. gada 1. ceturkšņa beigās.

Valsts fondēto pensiju shēmas gada vidējais ieguldījumu plānu ienesīgums4 2012. gada 1. ceturksnī bija 16.1% (2011. gada 1. ceturksnī – 0.9%). Pārskata ceturksnī visi ieguldījumu plāni darbojās ar pozitīvu gada vidējo ienesīgumu (individuāliem plāniem ienesīgums bija robežās no 0.6% līdz 12.9%).

Ieguldījumu plānu pārvaldīšanas izdevumi 2012. gadā 1. ceturksnī nav mainījušies un saglabājušies līdzīgi kā iepriekšējos pārskata periodos – 1.5% no ieguldījumu plānu vidējiem neto aktīviem, attiecīgi konservatīvajiem plāniem – 1.2%, sabalansētajiem – 1.5% un aktīvajiem plāniem – 1.7%.

Ar privāto pensiju fondu pārskatu un valsts fondēto pensiju shēmas pārskatu kopsavilkumu par 2012. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājas lapās www.fktk.lv sadaļā “Statistika/pensiju fondi/”.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

[1] Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv.
[2] Izmantota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apkopotā informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem.
[3] Visas personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un tiek reģistrētas valsts pensiju apdrošināšanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē par shēmas dalībniekiem obligātā kārtā.
[4] Ieguldījumu plānu ienesīgums – ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas pret tās vērtību gada sākumā; izteikts gada procentos.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm