Par personām, kuras piedāvā maržinālo tirdzniecību valūtas tirgū (FOREX)

01.07.2010
  • Sadaļa:

Rīgā 01.07.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par personām, kuras piedāvā maržinālo tirdzniecību valūtas tirgū (FOREX)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) biroja vadītāja Anna Dravniece: “Informējam, ka līdz šodienai, 01.07.2010. personām, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus, kuri ir minēti Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta ceturtajā daļā, attiecībā uz valūtas maiņas darījumiem, kas pēc būtības veido finanšu instrumentus (piemēram, tā dēvēta maržinālā tirdzniecība valūtas tirgū (FOREX)), bija jāvēršas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā un jāiesniedz dokumenti licences vai atļaujas saņemšanai. Vēršam sabiedrības uzmanību, ka piedāvāt citām personām veikt valūtas maiņas darījumus, kas pēc būtības veido finanšu instrumentus (piemēram, tā dēvēta maržinālā tirdzniecība valūtas tirgū (FOREX)), ir tiesīgas tikai tās juridiskas personas, kuras Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmušas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licenci vai atļauju“.

Komisijas mājas lapā internetā ir pieejams reģistrs, kurā ir norādītas personas, kuras ir saņēmušas Komisijas licenci vai atļauju ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā. Minētā informācija atrodama šeit: http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/finansu_instrumentu_tirgus/ieguldijumu_pakalpojumu_sniedz/.

Ja persona šajā reģistrā nav minēta, kā arī tā nav iekļauta sarakstā par ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem no Eiropas ekonomiskās zonas valstīm (http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/finansu_instrumentu_tirgus/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba/), tai nav tiesību Latvijā sniegt ieguldījumu pakalpojumus.

Komisija aicina ikvienu personu, kas izmanto vai plāno izmantot ieguldījumu pakalpojumus, iepazīties ar “Individuālā ieguldītāja ceļvedi MiFID nosacījumos”, kas ir pieejams FKTK mājas lapā internetā: http://www.fktk.lv/lv/klientu_aizsardziba/iegulditaja_aizsardziba_sanemo/2010-01-13_individuala_iegulditaja_/. Tāpat Komisija aicina ikvienu personu, pirms ieguldījumu pakalpojumu saņemšanas, tai skaitā arī FOREX, pārliecināties, ka personai, kas šos pakalpojumus piedāvā, ir tiesības tos sniegt. Komisija arī vērš ieguldītāju uzmanību, ka Finanšu instrumentu tirgus likumā ir iestrādātas normas, kuras ir vērstas uz ieguldītāju interešu aizsardzību.

Komisija aicina ikvienu personu, kuras rīcībā nonāk informācija, ka kāda persona Latvijā piedāvā valūtas maiņas darījumus, kas pēc būtības veido finanšu instrumentus (piemēram, tā dēvēta maržinālā tirdzniecība valūtas tirgū (FOREX)), ja tai ir pamats uzskatīt, ka pakalpojumi tiek piedāvāti bez licences vai atļaujas, informēt par to Komisiju, tādējādi veicinot Latvijas finanšu tirgus stabilitāti un tā darbību atbilstoši tiesību normām, kas vērstas uz ieguldītāju aizsardzību.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja
67774800
Anna.Dravniece@fktk.lv

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
sabiedrisko attiecību speciāliste
67774808
Agnese.Joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm