Par saistību izpildes ierobežojumu termiņa pagarināšanu AS “Parex banka”

11.06.2010
  • Sadaļa:

Rīgā 11.06. 2010.
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem
Par saistību izpildes ierobežojumu termiņa pagarināšanu AS “Parex banka”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) padome 2010. gada 11. jūnija sēdē nolēma pagarināt 01.12.2008. Ministru kabineta un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieņemtajā lēmumā “Par saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu akciju sabiedrībai “Parex banka”” noteikto saistību izpildes ierobežojumu termiņu AS “Parex banka” (tālāk tekstā – Banka) līdz 31.12.2010.

Komisija, ņēma vērā valsts veiktos pasākumus Bankas stabilitātes nodrošināšanā un finansiālo rādītāju uzlabošanā, izvērtēja Bankas finansiālo stāvokli un secināja, ka Banka ir ievērojusi likviditātes rādītāju kopš 2009. gada novembra, nav vērojama strauja naudas līdzekļu aizplūšana, un Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs 30.04.2010. bija 9.25%.

FKTK biroja vadītāja Anna Dravniece skaidro: “Lai nepieļautu neprognozējamu naudas līdzekļu aizplūšanu no Bankas, tādējādi saglabājot mērenas noguldījumu izmaiņas, kas nodrošinātu Bankas darbības stabilitāti un maksātspēju, un neapdraudētu sekmīgu restrukturizācijas plāna īstenošanu, Bankai noteikto saistību izpildes ierobežojumu termiņš būtu pagarināms un paši ierobežojumi atstājami negrozīti. Kā arī Komisija uzskata, ka šobrīd Saeimā steidzamības kārtībā izskatāmie priekšlikumi par banku restrukturizācijas tiesisko regulējumu rada papildus risku neprognozētai naudas līdzekļu aizplūdei no Bankas, kas savukārt ietekmētu Bankas darbības stabilitāti un maksātspēju.”

Lēmumā noteiktā saistību izpildes ierobežojumu termiņa pagarināšana ļaus nodrošināt stabilu Bankas darbību, attiecīgi nodrošinot valsts intereses, atgūstot Bankai sniegto finansiālo atbalstu. Komisijai ir tiesības pagarināt ierobežojumu darbības laiku līdz komercdarbības atbalsta Bankai sniegšanas beigām. Šis lēmums ir samērīgs un ir attaisnojams ar valsts līdzšinējo atbalstu Bankas finanšu rādītāju uzlabošanā un stabilitātes nodrošināšanā, kā arī ar ievērojamu sabiedrības ieguvumu – finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanu, salīdzinot ar Bankas klientu interesēm īstermiņā.

Skaidro FKTK biroja vadītāja Anna Dravniece: “Ņemot vērā to, ka valsts ir ieguldījusi Bankā ievērojamus finanšu resursus un šā lēmuma publiska nepieejamība varētu negatīvi ietekmēt sabiedrības uzticību Bankas maksātspējai un spējai sniegt kvalitatīvus finanšu pakalpojumus nākotnē, Komisija uzskata, ka šis lēmums daļā, kas nav ierobežotas pieejamības informācija, ir publiskojams.”

Lēmuma teksts ir pieejams Komisijas mājas lapā sadaļā Padomes lēmumi:

http://www.fktk.lv/texts_files/LEM_Parexierobežpag_11062011.pdf

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2010. gada 18. jūnijā, plkst. 10:00.

Informāciju sagatavoja:

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.:67774807,e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm