Par saistību izpildes ierobežojumu termiņa pagarināšanu AS “Parex banka”

17.06.2011
  • Sadaļa:

Rīgā 17.06.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par saistību izpildes ierobežojumu termiņa pagarināšanu AS “Parex banka”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ( tālāk tekstā – Komisija) padome 2011. gada 17. jūnija sēdē nolēma pagarināt 01.12.2008. Ministru kabineta un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumā Nr. 1 (prot. Nr. 85 3. §) “Par saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu akciju sabiedrībai “Parex banka”” noteikto saistību izpildes ierobežojumu termiņu līdz 31.12.2011. Līdz ar to turpinās aizliegums Bankai veikt debeta operācijas jebkurā valūtā, tai skaitā ar internetbanku, bankomātiem un skaidrā naudā, par summu, kas pārsniedz 70 000 latu kalendārajā mēnesī, taču tāpat kā iepriekš šie saistību izpildes ierobežojumi nav attiecināmi uz maksājumiem valsts budžetā un valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī uz darījumiem ar Latvijas Banku un Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru iegādi, klientu maksājumiem Bankai un tās meitas sabiedrībām un uz juridiskām personām, kuru noteiktos tarifus regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Minētais lēmums arī paredz, ka tiem klientiem, kuri viena kalendārā mēneša ietvaros neveiks debeta operācijas vai neveiks tās noteiktās maksimālās debetējamās summas apmērā, pieejamie limiti debeta operāciju veikšanai nākamajā kalendārajā mēnesī tiek palielināti par iepriekšējā mēnesī neizmantoto debeta operāciju limita apmēru.

Šis lēmums stājas spēkā 01.07.2011.

Nākamā padomes sēde notiks pirmdien, 2011. gada 28. jūnijā, plkst. 10:00.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
biroja vadītāja

Papildu informācija:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; E-pasts: Agnese.Joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm