Par spēkā neesošiem atzīti divi FKTK ieteikumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām

11.09.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
11.09.2013.

Par spēkā neesošiem atzīti divi FKTK ieteikumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām

Ņemot vērā, ka atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma prasībām, ieguldījumu fonda saīsinātais prospekts tiek aizstāts ar ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, kā arī tika ieviesta jauna ieguldījumu fondu notifikācijas kārtība, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome š.g. 11. septembra sēdē nolēma atzīt par spēkā neesošiem „Ieteikumus par atsevišķu atvērtā ieguldījumu fonda saīsinātā prospekta sadaļu saturu” un „Ieteikumus par Eiropas Vērtspapīru uzraugu komitejas vadlīnijām „Par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu paziņojuma procedūras vienkāršošanu””.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm