Par tikšanos ar Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāvjiem

16.01.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 16. 01 2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par tikšanos ar Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāvjiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (Komisija) padome šodien, tiekoties ar Latvijas Komercbanku asociācijas (KBA) pārstāvjiem, informēja KBA padomi par Komisijas uzdevumiem un to izpildes termiņiem Starptautiskā valūtas fonda un Latvijas valsts saskaņotās starptautiskās finanšu palīdzības programmas ietvaros.

Komisijas priekšsēdētāja Irēna Krūmane uzskata: “Šis ir divpusējas sadarbības process, jo visi esam ieinteresēti drošos noguldījumos, drošos kredītos un ekonomikas attīstībā, nevis tās lejupslīdē. Tāpat esam bankām lūguši laikus informēt savus klientus par kredītpolitikas maiņu, ja tāda ir notikusi, lai cilvēki var plānot savu biznesu un prognozēt attīstības perspektīvas. “

Minētie starptautiskās palīdzības programmas uzdevumi jāīsteno, lai bankas, valsts institūcijas un banku klienti kopīgi risinātu tās problēmas ekonomikā, ko izraisījusi starptautiskā finanšu krīze un Latvijas ekonomikas pārāk straujā “atdzišana”. Komisija un KBA padome vienojās par ciešu un regulāru sadarbību šīs programmas izpildē, lai nostiprinātu uzticību Latvijas finanšu sistēmai un nodrošinātu sektora turpmāku attīstību.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm