Par tikšanos ar Latvijas komercbanku vadību

27.11.2009
  • Sadaļa:

Rīgā 27.11.2009.
 
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem
 
Par tikšanos ar Latvijas komercbanku vadību

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (Komisija) padome šodien 27. novembrī aicināja uz tikšanos Latvijas komercbanku vadības pārstāvjus, lai pārrunātu iespēju pilnveidot Komisijas apkopojamo statistiku par banku problēmu kredītiem. Tāpat tikšanās laikā tika pārrunātas arī iespējas detalizētāk apzināt vienīgā mājokļa kredītņēmēju apjomu un kvalitāti.

Ņemot vērā, ka šobrīd notiek banku kredītportfeļa padziļināta analīze, ir būtiski iegūt informāciju, kas ir pamatota, adekvāta un aktuāla par banku rīcību attiecībā uz problēmu kredītiem un kredīta ņēmējiem. Komisijai viens no darba kārtībā esošiem uzdevumiem ir detalizētākas informācijas saņemšana par banku problēmu kredītiem.

Komisijas vadība tikšanās laikā iepazīstināja komercbanku pārstāvjus ar priekšlikumu, kurš paredz, ka turpmāk sniedzot informāciju par kredītiem, bankām vienlaicīgi būs jānorāda problēmu kredīta statuss, t.i. restrukturizācijas veids un nozare, kas būtiski uzlabos statistikas analīzes iespējas un kvalitāti.

Komercbanku pārstāvji konceptuāli atbalstīja Komisijas vadības priekšlikumu, taču lai to realizētu Komisija veiks grozījumus “Informācijas par bankas kredītportfeļa struktūru sagatavošanas un iesniegšanas noteikumos”, kas būs jāsaskaņo ar Komisijas Konsultatīvo padomi.

Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Priekšsēdētājas biroja vadītāja
tālr.: 6777 4800
e-pasts: anna.dravniece@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm