Pārreģistrēta AS “Amenda Wealth Management” licence ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai

11.03.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēma lēmumu pārreģistrēt AS “Amenda Wealth Management” 14.02.2014. izsniegto licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai. Pārreģistrējot licenci, mainīts arī uzņēmuma nosaukums – tagad tas ir “Amenda Markets” AS IBS.

Licence papildināta ar šādiem ieguldījumu pakalpojumiem un blakuspakalpojumiem: ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem pieņemšana un nodošana izpildei; ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem izpilde uz ieguldītāju vai trešo personu rēķina; finanšu instrumentu turēšana; valūtas maiņas pakalpojumi, ja tie saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm