Pēc AS IPS “Baltikums Asset Management” lūguma FKTK anulējusi tās licenci ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai

10.06.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
10.06.2013.

Pēc AS IPS “Baltikums Asset Management” lūguma FKTK anulēja tās licenci ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) padome pieņēmusi lēmumu par akciju sabiedrības ieguldījumu pārvaldes sabiedrības “Baltikums Asset Management” likvidācijas procesa uzsākšanu un licences ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai anulēšanu.

Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā “Baltikums Asset Management” vēlmi izbeigt savu darbību, ko iesniegumā FKTK apliecinājuši sabiedrības akcionāri, lūdzot atļauju uzsākt sabiedrības likvidāciju un anulēt tai izsniegto licenci ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai.

Pārliecinoties, ka sabiedrībai nav neizpildītu saistību pret fonda ieguldītājiem un citiem tās klientiem, FKTK padome deva atļauju likvidācijas procesa uzsākšanai un ar 2013. gada 7. jūniju anulēja AS IPS “Baltikums Asset Management” izsniegto licenci ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm