Pēc ieguldījumu pārvaldes sabiedrības lūguma, FKTK anulēs „GE Money Asset Management” licenci un ierakstu fondēto pensiju shēmas reģistrā

12.03.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 12.03.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Pēc ieguldījumu pārvaldes sabiedrības lūguma, FKTK anulēs „GE Money Asset Management” licenci un ierakstu fondēto pensiju shēmas reģistrā

Ievērojot ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ”GE Money Asset Management” vēlmi izbeigt savu darbību un faktu, ka uzņēmumam nav neizpildītu saistību pret tās klientiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome šodien pieņēma lēmumu anulēt tās licenci ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai un ierakstu fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā. Vienlaikus sabiedrībai atļauts sākt likvidācijas procesu.

Iepriekš jau ziņots, ka 2013. gada septembrī veiksmīgi noslēdzās „GE Money Bank” privātpersonu un uzņēmumu klientu norēķinu kontu apkalpošanas, depozītu, krājkontu un kredītu pāreja uz banku „Citadele”. Starp pusēm noslēgtais līgums paredzēja arī „GE Money Asset Management” fondu un pensiju 2. un 3. līmeņa plānu pārvaldīšanas nodošanu Citadeles grupas uzņēmumam IPAS „Citadele Asset Management”.

Ņemot vērā GE grupas uzņēmumu iepriekš pieņemto lēmumu pārtraukt darbību Latvijā un pārliecinoties, ka sabiedrībai nav neizpildītu saistību pret ieguldītājiem, FKTK secināja, ka nepastāv šķēršļi sabiedrībai brīvprātīgi atteikties no licences, pabeidzot pakāpenisku darbības izbeigšanu Latvijā.  

Turpmākai informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm