Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais kapitāls šogad sešos mēnešos pieaudzis par 4.8%

23.08.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
23.08.2013.

Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais kapitāls šogad sešos mēnešos pieaudzis par 4.8% 

2013. gada sešos mēnešos valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieaudzis par 4.8% un pirmā pusgada beigās sasniedza gandrīz 1.1 mljrd. latu, kas ir par 14% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Cenu kritums pasaules finanšu tirgos negatīvi ietekmēja valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu ienesīgumu – vidējais 6 mēnešu ienesīgums1  pārskata periodā saruka līdz 0.2%, salīdzinot ar 4% 2012. gada pirmajā pusgadā. Pozitīvu ienesīgumu saglabāja tikai aktīvie ieguldījumu plāni ar vidējo ienesīgumu 0.5%. Gan sabalansēto, gan konservatīvo ieguldījumu plānu vidējais ienesīgums bija negatīvs (-0.4%). Individuāliem plāniem vidējais ienesīgums bija robežās no mīnus 6.3% līdz plus 0.9%.

2013. gada jūnija beigās ieguldījumu struktūra saglabājās līdzīga kā iepriekšējos periodos. Lielākais īpatsvars bija parāda vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu (47%) un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām (24%). Latvijā veikto ieguldījumu apmērs, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieauga par 12% un jūnija beigās sasniedza 522 milj. latu jeb 48.1% no kopējiem ieguldījumiem. Savukārt no visiem ieguldījumiem ārvalstīs 94.4% veidoja ieguldījumi pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
 
Līdz 2013. gada pirmā pusgada beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1 208 6852  dalībnieki, t.sk. 59% bija pievienojušies obligātā kārtā3. Dalībnieku skaits, kuri kopš gada sākuma mainījuši ieguldījumu plānus, turpina mazināties un sasniedza 103 023 (2012. gada pirmajā pusgadā – 136 652).

Ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu kopsavilkumu par 2013. gada pirmo pusgadu iespējams iepazīties FKTK mājas lapās www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi/”.

1  Ieguldījumu plānu ienesīgums – ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas pret tās vērtību gada sākumā; izteikts procentos.
2  Izmantota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apkopotā informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem un sadalījums ieguldījumu plānu veidos (aktīvie, konservatīvie un sabalansētie).
3 Visas personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un tiek reģistrētas valsts pensiju apdrošināšanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē par shēmas dalībniekiem obligātā kārtā.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm