Pērn apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju apmērs pieaudzis par gandrīz 10%, pārsniedzot pirmskrīzes līmeni

20.02.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 20.02.2015.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Pērn apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju apmērs pieaudzis par gandrīz 10%, pārsniedzot pirmskrīzes līmeni

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) informācija par apdrošinātāju darbības operatīvajiem rezultātiem 2014. gadā liecina, ka apdrošināšanas sektorā saglabājās stabila izaugsme un kopējais parakstīto bruto prēmiju apmērs pārsniedza pirmskrīzes līmeni, lai gan trešdaļa prēmiju 2014. gadā ir parakstītas citās Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) dalībvalstīs – Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Francijā, Spānijā, Vācijā un Itālijā.

Apdrošinātāju (apdrošināšanas sabiedrību un ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu) parakstīto bruto prēmiju apmērs 2014. gadā sasniedza 517.4 milj. eiro, tas ir par 9.9% vairāk nekā iepriekšējā gadā, t.sk. ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstītās bruto prēmijas pieauga par 21% un sasniedza 146 milj. eiro jeb gandrīz trešdaļu (28.2%) no kopējām parakstītajām prēmijām. Savukārt izmaksāto bruto atlīdzību apmērs pieauga par 8% un bija 283 milj. eiro.

2014. gadā gandrīz trešdaļu no pieauguma parakstītajās prēmijās nodrošināja īpašuma un dzīvības apdrošināšanas veidu straujā izaugsme. Kopumā parakstīto prēmiju pieaugums bija gandrīz visos lielākajos apdrošināšanas veidos, izņemot par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (-5.4%), bet tas būtiski neietēmēja apdrošināšanas tirgū parakstīto prēmiju portfeļa struktūru. Lielākais parakstīto bruto prēmiju īpatsvars bija par sauszemes transporta apdrošināšanu, par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kā arī par dzīvības un veselības apdrošināšanu (attiecīgi 16.3%, 16.3%, 15.9% un 12.4%).

Apdrošināšanas sabiedrības 2014. gadā kopumā nopelnīja 9.9 milj. eiro, tas ir par 19.5% vairāk nekā iepriekšējā gadā (8.3 milj. eiro). Turklāt nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību peļņa bija 6.4 milj. eiro (tikai viena no piecām sabiedrībām strādāja ar zaudējumiem), bet dzīvības apdrošināšanas sabiedrību peļņa pagājušajā gadā sasniedza 3.5 milj. eiro pretstatā 2013. gada zaudējumiem (-0.6 milj. eiro).

2014. gadā apdrošināšanas sabiedrībām peļņu nesoši apdrošināšanas veidi galvenokārt bija vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (5.6 milj. eiro) un īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem (3.7 milj. eiro). Savukārt zaudējumus galvenokārt radīja sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (3.8 milj. eiro), obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (2.8 milj. eiro), kā arī īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem un veselības apdrošināšana (attiecīgi 1.3 milj. eiro un 0.6 milj. eiro).

Ieguldījumu atdeve apdrošināšanas sabiedrībām 2014. gadā sasniedza vienu no augstākajiem rādītājiem pēdējo gadu laikā. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām ieguldījumu gada ienesīgums sasniedza 4.9% (2013. gadā – 1.6%), savukārt nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 2.6% (2013. gadā – 2.1%).

Arī maksātspējas izpildes rādītājs, kas raksturo apdrošināšanas sabiedrības rīcībā esošo līdzekļu pietiekamību tās minimālās maksātspējas nodrošināšanai, saglabājās augstā līmenī. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām tas bija 176%, nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 154.9%.

Ar apdrošinātāju pārskatu kopsavilkumu par 2014. gadu iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Apdrošināšana”.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm