Pērn bija straujākais privāto pensiju plānu dalībnieku skaita pieaugums pēdējo piecu gadu laikā

25.02.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) informācija liecina, ka 2015. gadā turpinājās straujākais privāto pensiju plānu dalībnieku skaita pieaugums pēdējo piecu gadu laikā, un tika sasniegts jauns vēsturiskais maksimums attiecībā uz dalībnieku veiktajām iemaksām. 

2015. gadā pensiju plānos tika iemaksāti 67.5 milj. eiro, t.i. par 31% vairāk nekā gadu iepriekš. Dalībnieku iemaksas gada laikā pieauga par 38%, un arī darba devēju iemaksas par 2% pārsniedza iepriekšējā gada līmeni. 2015. gada beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 330.4 milj. eiro, gada laikā pieaugot par 17.7%.

No pensiju plānu kapitāla gada laikā tika izmaksāti 21.6 milj. eiro jeb par ceturtdaļu vairāk nekā 2014.gadā, t.sk. 97% tika izmaksāti saistībā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos.

Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2015. gadā bija 2% un individuāliem plāniem tas bija robežās no

-1.2% līdz 11.3%. Ievērojamais ASV dolāra vērtības kāpums attiecībā pret eiro palīdzēja atsevišķiem plāniem sasniegt augstāku ienesīgumu.

Gada beigās 42% no pensiju plānu portfeļa veidoja ieguldījumu fondu apliecības, no kurām 49% fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai to indeksos un 47% – uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos. Otrs lielākais īpatsvars kopējā portfelī bija ieguldījumiem parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (40%), no kuriem lielākā daļa jeb 72% bija valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri. Gada laikā samazinājās fondu apliecību īpatsvars un pieauga prasību uz pieprasījumu īpatsvars, kas liecina par pārvaldnieku centieniem mazināt ieguldījumu vērtības svārstīgumu, savukārt termiņnoguldījumu īpatsvars saglabājās nemainīgi zems, ko noteica zemo procentu likmju vide.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs 2015. gadā pieauga par 20%, gada beigās sasniedzot 127 milj. eiro jeb 38% no kopējiem ieguldījumiem. Ieguldījumi pārējās EEZ valstīs veidoja 59.7% no visiem ieguldījumiem.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits gada laikā pieauga par 18.9 tūkstošiem jeb par 8% un gada beigās sasniedza 255 012, t.i. 25.5% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem1.

Ar privāto pensiju fondu pārskatu kopsavilkumu par 2015. gadu iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi”.

 1 Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm