Pērn krājaizdevu sabiedrību biedru noguldījumi pieauga par 1.2 milj. eiro

23.03.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 23.03.2015.
Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Pērn krājaizdevu sabiedrību biedru noguldījumi pieauga par 1.2 milj. eiro

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apkopotā informācija liecina, ka 2014. gadā Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību kapitāla pietiekamības rādītājs saglabājās augsts, decembra beigās tas bija 20.6% (noteiktā minimālā kapitāla pietiekamības prasība ir 10%).

2014. gada 4. ceturkšņa laikā krājaizdevu sabiedrību kopējais aktīvu apmērs pieauga par nepilnu procentu, jeb par 200 tūkst. eiro un decembra beigās bija 22.7 milj. eiro.

Krājaizdevu sabiedrību darbības galvenais virziens ir savu biedru kreditēšana. Biedriem izsniegto kredītu atlikums 2014. gada 4. ceturkšņa laikā nedaudz samazinājās (par 0.5%) un decembra beigās sasniedza 16.2 milj. eiro, tomēr gada laikā kopumā kredītportfeļa atlikums saglabāja izaugsmi ( par 1.9% jeb par 301 tūkst. eiro).

Lielākais sabiedrību piesaistīto līdzekļu avots ir biedru noguldījumi – to atlikums pārskata ceturkšņa laikā pieauga (par 162 tūkst. eiro jeb 1%), turklāt kopš 2014. gada sākuma tas audzis par 8.1% jeb par 1.2 milj. eiro un decembra beigās sasniedza 16.5 milj. eiro.

2014. gadā krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnīja 340 tūkst. eiro jeb par gandrīz 4% mazāk nekā iepriekšējā gadā, kad peļņa sasniedza 354 tūkst. eiro. Ar peļņu strādāja 15 krājaizdevu sabiedrības, kopā nopelnot 387 tūkst eiro, savukārt pārējo 17 sabiedrību zaudējumi kopā sasniedza 47 tūkst. eiro.

Galvenais krājaizdevu sabiedrību ienākumu avots bija procentu ienākumi no krājaizdevu sabiedrību biedriem izsniegtajiem kredītiem (67.2%), savukārt būtiskākie sabiedrību izdevumu posteņi, t.i., administratīvie izdevumi, izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un procentu izdevumi par noguldījumiem, decembra beigās veidoja attiecīgi 43%, 33.1% un 16.6% no kopējiem sabiedrību izdevumiem.

Ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2014. gada 4. ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Krājaizdevu sabiedrības.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67774860; 27435292
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm