Pēters Putniņš: ABLV Bank AS licence ir anulēta, bankas pašlikvidācija norit FKTK uzraudzībā

12.07.2018
  • Sadaļa:
Eiropas Centrālā banka (ECB) ir pieņēmusi lēmumu anulēt ABLV Bank AS (turpmāk  – Banka) licenci. ECB lēmums ir pieņemts pēc Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) ierosinājuma, kas iesniedza šādu priekšlikumu ECB izskatīšanai, ņemot vērā 05.03.2018. FKTK saņemto Bankas akcionāru sapulces lēmumu par vēlmi īstenot pašlikvidācijas procesu, kā arī pašlikvidācijas plāna pieteikumu un FKTK 12.06.2018. pieņemto lēmumu atļaut ABLV Bank AS (turpmāk – Banka) sākt pieteikto pašlikvidācijas procesu. 

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš: “Šis ir plānots un likumsakarīgs solis Bankas pašlikvidācijas procesā un  tas nekādā veidā neietekmē pašlikvidācijas procesa gaitu. FKTK turpina pašlikvidācijas procesa uzraudzību saskaņā ar iepriekš apstiprināto plānu un kārtību.”

FKTK 12.06.2018. iesniedza ECB lēmuma projektu par Bankas licences anulēšanu. ECB  pieņemtais lēmums stājās spēkā 11.07.2018. plkst 24.00 pēc Latvijas laika.

Likvidators 18.06.2018. oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēja paziņojumu par Bankas likvidāciju, kas savukārt bija sākums trīs mēnešu termiņam kreditoru prasību iesniegšanai. Kreditoru prasību iesniegšana turpinās un Bankas licences anulēšana šo procesu neietekmē.

FKTK kontrolēts brīvprātīgs bankas likvidācijas process (ne piespiedu likvidācija ar tiesas lēmumu) ir risinājums, kas nodrošina visplašāko FKTK iesaisti un kontroles īstenošanu – FKTK turpmāk visā procesa gaitā pārraudzīs bankas aktīvu pārvaldīšanu un veicamos pārdošanas darījumus. Plašāk ar FKTK kontroli un uzdevumiem Bankas pašlikvidācijas procesā iespējams iepazīties šeit:

http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/citas-publikacijas/ablv-bank-paslikvidacijas-procesa-kontrole.html

Turpmākai informācijai:
Dace Jansone
FKTK Komunikācijas daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: + 371 67774808; e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm