Pēters Putniņš: Banku uzraudzībā esam cieši integrēti Eiropas vienotajā mehānismā

28.08.2018
  • Sadaļa:
Latvijā darba vizītē ir ieradusies Eiropas Centrālās bankas (ECB) uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī (Daniele Nouy). Pārrunājot pašreizējās darba aktualitātes ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) un tās priekšsēdētāju Pēteru Putniņu, kurš ir ECB Uzraudzības valdes loceklis, īpaša uzmanība veltīta tādiem uzraudzības tematiem kā banku pārvaldības mehānismi, jauni biznesa virzieni un stratēģijas un risku vadība nākotnes izaicinājumu kontekstā eirozonā.

Kopš 2014. gada Latvija ir Eiropas Banku savienības Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM)  dalībvalsts, un trīs Latvijas nozīmīgākās bankas tiek uzraudzītas šī vienotā eirozonas valstu mehānisma ietvaros.

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš: “Jau ceturto gadu Latvijas banku uzraudzībā darbojamies ECB VUM ietvarā, un šī integrācija kļūst arvien dziļāka.  Par to ir gandarījums. VUM sastopas dažādu valstu uzraudzības tradīcijas, kuras pieredzes un diskusiju ceļā pakāpeniski pārtop vienotā uzraudzības pieejā, arī tās veicināšana ir svarīgs VUM attīstības jautājums. Kopumā Latvijas banku sektorā valda stabilitāte un kārtība, tomēr Latvijai ir svarīga domu apmaiņa par uzraudzības metožu pielietojumu un pilnveidi, risku vadību, ņemot vērā aktuālos uzraudzības akcentus mūsu valstī, piemēram, saistībā ar biznesa stratēģiju radikālu maiņu daļā mūsu banku. Uzraudzības efektivitāte ir atkarīga arī no tā, cik precīzi tiek izvēlēti aktuālie uzraudzības akcenti, vai izmantojam labāko pieredzi, kas iegūta šādā sadarbībā. Tāpēc aktīvi strādājam arī ar citām Eiropas Savienības institūcijām – Eiropas Parlamentu, TAX3 komiteju, Eiropas banku iestādi (EBA). Ciešāka integrācija Eiropas struktūrās ir vēl lielāka drošība, paļaušanās vienam uz otru sarežģītās situācijās, jauni risinājumi aktuālām problēmām, tā veicinot kopēju stabilitāti un attīstību vienotā Eiropas banku sistēmā.”

FKTK būtisks darba virziens, gatavojoties nākamajam darba posmam, ir uzraudzības prioritāšu pārvērtēšana, uzraudzības metodoloģiju pilnveide, kā arī iespējamas strukturālas pārmaiņas iestādes organizācijā, t.sk. atteikšanās no ne tik efektīvām vai neaktuālām darbībām, lai ar esošajiem resursiem nodrošinātu efektīvu uzraudzību Latvijas banku sektorā, ņemot vērā aktualitātes eirozonā un neatliekamos jautājumus uzraugāmajā nozarē.

Par Eiropas Banku savienības Vienoto uzraudzības mehānismu (VUM):

ECB Vienotā banku uzraudzības mehānisma (VUM) mērķis ir nodrošināt Eiropas Banku savienības stabilitāti un drošību, vienmērīgu attīstību un veicināt tā dalībvalstu banku sistēmu ciešāku integrāciju. VUM ietvaros ECB kopš 04.11.2014 ir uzņēmusies katras dalībvalsts nozīmīgāko banku tiešās uzraudzības pienākumus. ECB un FKTK darbinieki pastāvīgi līdzdarbojas kopējās uzraudzības komandās, kas ir nozīmīgāko banku ikdienas uzraudzības pamats. Šobrīd ECB sadarbībā ar FKTK uzrauga trīs aktīvu ziņā lielākās Latvijas bankas – AS „Swedbank”, AS „SEB banka” un Luminor Bank AS. VUM ietvarā tiek uzraudzītas visu eirozonas valstu nozīmīgākās bankas. Eiropas Banku savienības VUM šobrīd apvieno 19 eirozonas valstu nacionālo banku uzraugus, pārējās Eiropas Savienības valstis, kas nav eirozonā, var brīvprātīgi pievienoties šim mehānismam.

Turpmākai informācijai:
Ieva Upleja
FKTK Komunikācijas daļas vadītāja
tālr.:+ 371 67774807; e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv
www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm